Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer

Hur kan skolor byggas och byggas om bättre? En utvärdering av nybyggda skolor i Stockholms stad ger svar.

I ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Gävle, Stockholms stad och Ifous utvärderas nybyggda skolor i Stockholm. Ett syfte är att skapa underlag för att förbättra beställningar av både ny- och ombyggnation av skolor, och ett annat är att testa en gåtursmetod för att skapa systematik i utvärderingar. Högskolan i Gävle stödjer i detta arbete och i analyser av materialet.

Stockholms stad logga
ifous logga
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-09-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)