SEEDS

Inom ramen för SEEDS (Studies in Education for Equity, Democracy and Sustainability) studeras hur ​utbildningsprocesser och policy motiveras, utformas, berättas och återberättas i text och praktik med ett särskilt fokus mot demokrati, likvärdighet, rättvisa, makt och etik. Framförallt uppmärksammas frågor om individers och gruppers livsvillkor, villkor för lärande, lärarprofession, bedömningspraktiker och subjektskonstruktioner i det offentliga då de betraktas som viktiga dimensioner för att främja social hållbarhet i lärmiljöer och ​(ut​)bildningens praktiker generellt.

Forskargruppen SEEDS syftar till att undersöka utbildning och lärmiljöer för social hållbarhet inom olika områden och på olika nivåer. Relationerna mellan ​utbildningens och lärmiljöns föränderlighet och stabilitet i praktik, policy och/eller forskning belyses med en öppenhet för mångvetenskapliga och tvärdisciplinära ansatser. En viktig utgångspunkt är att all praktik bygger på idéer vilka är viktiga att synliggöra och relatera till konsekvenser för människors villkor.

SEEDS inkluderar forskare inom pedagogik, didaktik, specialpedagogik, humaniora, kriminologi och hälsopedagogik som är verksamma i forskningsprojekt vilka bedriver studier om utbildning och lärmiljöer för social hållbarhet inom olika pedagogiska/didaktiska arenor. Gruppen består av professorer, docenter, lektorer och doktorander samt ett antal associerade medlemmar nationellt och internationellt.

Exempel på forskningsområden

 • Skolans och högskolans demokrati- och lika-villkorsuppdrag.
 • Subjektskonstruktioner i det offentliga
 • Samspel mellan social- och kulturell rättvisa i olika lärmiljöer
 • Hållbarhet inom högre utbildning
 • Språkets betydelse för tolkning och kritiskt tänkande i utbildning
 • När, var, hur och för vilka syften relationer byggs och upprätthålls som bidrar till trygga och likvärdiga lärmiljöer.
 • Hur olika våldsformer såsom mobbning och diskriminering kan förstås och motverkas i utbildning utifrån holistiska perspektiv
 • Hur makt verkar och synliggörs i fiktionens och verklighetens berättelser med fokus utbildning och lärmiljöer
 • Lärares och lärarutbildares professionalitet i relation till demokrati, kunskap och lika villkor
 • Policy implikationer för pedagogiskt arbete riktat mot utsatta barngrupper
 • Inkluderande och exkluderande praktiker inom utbildningssystem i såväl nationella som internationella kontexter
 • Utbildningspolicyer för hållbar utveckling, likvärdighet, jämställdhet, inkludering och rättvisa
 • Intertextuella, komparativa och internationella policyanalyser med fokus likvärdighet och demokrati
 • Studie och yrkesvägledning för likvärdighet
 • Komparativa studier om ultrahöger partiers utbildningspolitik och dess konsekvenser för utbildning och lärande
 • Studier av bedömningspraktiker och olika konsekvenser av dessa
 • Kunskapsproduktion i snittytan mellan samhället och vetenskapssamhället

Styrgrupp

Silvia Edling, professor i didaktik, silvia.edling@hig.se

Guadalupe Francia, professor pedagogik, guadalupe.francia@hig.se

Kontakt

Medlemmar

Sarah Ljungquist, lektor i svenska spåket och genusvetenskap, sarah.ljungquist@hig.se

 • Externa forskningsprojekt

Övrigt

NordSTEP Nordic Journal of Studies in Educational Policy

Forskningsbevakning: Skolverket rörande likvärdighet och utbildning

Forskningsbevakning: UNESCO

Associerade medlemmar

Marie Parker-Jenkins, professor in education, Limerick University

E-post:marie.parker.jenkins@ul.ie

Ana Ancheta Arrabal, University of Valencia

E-post: ana.ancheta@uv.es

Marco Catarci, professor in education, University Degli Study Roma

E-post: marco.catarci@uniroma3.it

Carolyn, Shields, professor in education and leadership, Wayne State University,

E-post: cshields@wayne.edu

Cendel, Karaman, associate professor in education, Middle east technical university, Turkey
E-post: cendel@metu.edu.tr

Elisabetta, Biffi, Associate professor in education, University of Milan Biccoca, Italy
E-post: elisabetta.biffi@unimib.it

Geraldine, Mooney Simmie, Associate profesor, University of Limerick, Ireland

E-post: geraldine.mooney.simmie@ul.ie

Jason, Dorio, Ph.D. and lecturer in international and comparative education, UCLA, USA
E-post: jndorio@ucla.edu

My, Lilja, lektor i kriminologi
E-post: my.lilja@mao.se

Todd, Price, professor in teaching and learning, National Louis University, USA,
E-post: TPrice@nl.edu

Sheila, Macrine, professor in education, University of Massachusetts Boston, USA

E-mail: smacrine@umassd.edu

Hillevi, Lenz Taguchi, professor i barn och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet

E-post: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se

SEEDS i sociala medier

 •  
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-03-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)