Sök

Högre seminariet i utbildningsvetenskap

Det högre seminariet syftar till att skapa samverkan mellan forskare som har fokus på det utbildningsvetenskapliga området, men fungerar också som forum för juniora forskare att få ett kvalificerat stöd i sin forskning.

Sedan flera decennier tillbaka finns en tradition med högre seminarium inom både (ämnes)didaktik och pedagogik. För att stärka ett holistiskt förhållningssätt till utbildningsfrågor i samklang med Högskolans vision inrättades år 2016 ett högre seminarium för utbildningsvetenskap, vilket ersatte de tidigare högre seminarierna länkade till pedagogik och (ämnes)didaktik.

Det Högre seminariet fyller syftet att skapa samverkan på högskolan mellan forskare som har fokus på det utbildningsvetenskapliga området men fungerar också som ett viktigt forum för främst adjunkter, masterstudenter, doktorander och juniora forskare att få kvalificerat stöd i sitt forskningsarbete och sin forskningsfördjupning.

Det Högre seminariet i utbildningsvetenskap sätter utbildning/undervisning i centrum. Utgångspunkten för seminariet är att undervisning/utbildning är komplext och för att förstå det finns ibland en poäng med att sätta det i relation till andra som har tänkt, undersökt och systematiserat de frågor som upplevs angelägna. Det här är följaktligen inte en fråga för enkom forskare utan är en central del i läraruppdraget och synen på lärarprofession idag.

Formen och nivån för de olika presentationerna skiftar. Ibland finns en färdig text, ibland ett embryo till en text eller bara en powerpointpresentation. Vissa har presenterat idéer för undervisning kan utformas, undervisningsmetoder, andra har lagt fram forskningsansökningar, bokkapitel eller forskningsartiklar. Det som förenar samtliga presentationer är en vilja att förstå lite mer på djupet vad undervisning handlar om och hur det kan omsättas i praktik.

Program för hösten 2021

Tid för samtliga tillfällen kl 10-12.
OBS! den 17/11 är det även ett seminarium på eftermiddagen.

DATUM

PROGRAM

25/8

Micael Cronhjort och Yukiko Asami Johansson: Projektet: Strukturerad problemlösning och kollegialt lärande för utveckling av lärares professionella kunskap.

Davoud Masoumi: Developing early carrier teacher’s professional digital competence: A systematic literature review

15/9

Cendel Karaman, Silvia Edling, Sören Högberg, Geraldine Mooney Simmies med flera.
Professional learning and identities in teaching

29/9

Tobias Fredlund: High school teacher group discussions about semantic waves

Ulrika Bergstrand: Allt kan inte styras. En studie om värdemässiga utgångspunkter vid transformering av utbildningspolicy i Skolinspektionens enkät samt i intervjuer med skolchefer verksamma i gles- och landsbygd


13/10

Björn Haglund: Barns perspektiv och barnperspektiv: en analys av utgångspunkter för fritidshemmets undervisning

Catarina Wahlgren: Nature as culture – preschool documentation and ideas of Swedish outdoor life.)

3/11

Nina Begovic: Kapitel ur avhandling (fokus Grundläggande läs- och skrivundervisning inom utbildning i Svenska för invandrare).

Anna Wistrand: Kapitel ur avhandling (fokus relationell professionalitet inom högre utbildning)

17/11
Kl.10-12

Viktoria Waagaard: Kapitel ur avhandling (fokus svenska språkundervisning)

Jari Ristiniemi och Birgit Lindgren Ödén: Projekt om förintelsen

17/11
kl. 14.00-16.30

Sheila Macrine, Silvia Edling, Guadalupe Francia, Sarah Ljungquist m.fl. Transnational feminist politics – post democracy and post truth

8/12

 El Mostafa Oubejji: kapitel ur avhandling (fokus arabiska hemspråkslärare)

Caroline Snäckerström Sims: Kapitel ur avhandling (fokus särskild begåvning)

Kontakt

För frågor eller intresseanmälan

Kontakta någon av de ansvariga för det Högre seminariet i utbildningsvetenskap.

Professor Silvia Edling

e-post: silvia.edling@hig.se
Forskarpresentation Silvia Edling

Professor Daniel Pettersson

e-post: daniel.pettersson@hig.se
Forskarpresentation Daniel Pettersson


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-09-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)