Sök

Högre seminariet i utbildningsvetenskap

Det högre seminariet syftar till att skapa samverkan mellan forskare som har fokus på det utbildningsvetenskapliga området, men fungerar också som forum för juniora forskare att få ett kvalificerat stöd i sin forskning.

Sedan flera decennier tillbaka finns en tradition med högre seminarium inom både (ämnes)didaktik och pedagogik. För att stärka ett holistiskt förhållningssätt till utbildningsfrågor i samklang med Högskolans vision inrättades år 2016 ett högre seminarium för utbildningsvetenskap, vilket ersatte de tidigare högre seminarierna länkade till pedagogik och (ämnes)didaktik.

Det Högre seminariet fyller syftet att skapa samverkan på högskolan mellan forskare som har fokus på det utbildningsvetenskapliga området men fungerar också som ett viktigt forum för främst adjunkter, masterstudenter, doktorander och juniora forskare att få kvalificerat stöd i sitt forskningsarbete och sin forskningsfördjupning.

Det Högre seminariet i utbildningsvetenskap sätter utbildning/undervisning i centrum. Utgångspunkten för seminariet är att undervisning/utbildning är komplext och för att förstå det finns ibland en poäng med att sätta det i relation till andra som har tänkt, undersökt och systematiserat de frågor som upplevs angelägna. Det här är följaktligen inte en fråga för enkom forskare utan är en central del i läraruppdraget och synen på lärarprofession idag.

Formen och nivån för de olika presentationerna skiftar. Ibland finns en färdig text, ibland ett embryo till en text eller bara en powerpointpresentation. Vissa har presenterat idéer för undervisning kan utformas, undervisningsmetoder, andra har lagt fram forskningsansökningar, bokkapitel eller forskningsartiklar. Det som förenar samtliga presentationer är en vilja att förstå lite mer på djupet vad undervisning handlar om och hur det kan omsättas i praktik.

Program för hösten 2022

Tid för samtliga tillfällen kl 10-12.

DATUM

PROGRAM

21/9

Utländsk gäst: Judy Halbert, PhD in Education, British Columbia:
Den utforskande spiralen

26/10

Annika Elm och Johan Liljestrand:
Prel. Titel: Kommunal styrning och utbildning

Viktoria Waagaard: presenterar ett kapitel i sin avhandling (litteracitet i samhällskunskapsämnet)

23/11

Ninni Wahlström besöker oss från Linné Universitet för att föreläsa om didaktik och pedagogik


7/12

Amelie Nebes:
Presenterar ett kapitel i sin avhandling

Guadalupe Francia och Ulrika Bergstrand:
Reduced Teacher Education as strategy against Teacher Shortage: Impacts on Equity

Kontakt

För frågor eller intresseanmälan

Kontakta någon av de ansvariga för det Högre seminariet i utbildningsvetenskap.

Professor Silvia Edling

e-post: silvia.edling@hig.se
Forskarpresentation Silvia Edling

Professor Daniel Pettersson

e-post: daniel.pettersson@hig.se
Forskarpresentation Daniel Pettersson


Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-10-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)