Kommunnätverket Induction

Induction-forskningen vid Högskolan i Gävle
— forskning med fokus på professionell utveckling under den första tiden i ett yrke, stöd och mentorskap för nyblivna lärare samt relationen akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis.

 
Kommunnätverket Induction
Våren 1999 bildades kommunnätverket induction. I nätverket ingår för närvarande (våren 2012) en kärna som utgörs av Högskolan i Gävle, fyra kommuner (Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Nätverket är inriktat på forsknings- och utvecklingsfrågor kopplat till implementeringen av lärarlegitimationen, utvecklandet av stöd- och mentorsprogram samt mentorsutbildningar för introduktionsåret.

Arbetet i nätverket syftar till:
- att bidra till kunskapsutvecklingen genom olika forsknings- och utvecklingsinsatser om nya lärares första tid i yrkesverksamhet, om mentorskap och om relation mentor-adept.
- att utveckla, stöd och mentorsprogram för nya lärare som bygger såväl på beprövad erfaren- het som på forskning.
- att utveckla och genomföra mentorsutbildningar som är designade efter de lokala behoven.
- att nyblivna lärare skall få en bättre professionell yrkesutveckling och ett mer medvetet lärande som leder till en mer professionell yrkesutövning som kommer eleverna till godo.

Arbetet i nätverket samordnas av Göran Fransson (gfn@hig.se), (Forskningsgruppen Induction) Högskolan i Gävle

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2015-06-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)