Pedagogik

Här presenteras forskning som bedrivs vid ämnesavdelningen för pedagogik eller som medarbetare vid ämnesavdelningen deltar i.

​Forskningen i ämnet pedagogik vid Högskolan i Gävle fokuserar på social hållbarhet i termer av kunskap, lärande, utveckling och hälsa. Detta gestaltas i termer av gruppens intresse för hälsofostran, policystudier, bedömningsforskning, inkluderande processer och identitetsutveckling samt pedagogiskt ledarskap. Forskningen inom ämnet organiseras primärt i ett antal forskningsgrupper och enskilda projekt. Dessa presenteras nedan.

Forskargrupper

Special Education in Contextual Settings(SECS)

Kontaktperson: Liya Kalinnikova, liakaa@hig.se

Studies in Eductional Policy (SEP)

Kontaktperson: Guadalupe Francia, guadalupe.francia@hig.se

Forskningspublikationer

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)