Gå till eugreenalliance
Sök

Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i SMF (STRIM)

Det tvärvetenskapliga projektet STRIM ska hjälpa länets små och medelstora företag med deras digitala omställning.

Logga Tillväxtverket
Logga Region Gävleborg

Digital omställning i regionen

Projektets målsättning är att stärka det regionala företagsfrämjande systemets förmåga att stötta små och medelstora företag i deras digitala omställningsarbete, samt att utveckla de projektdeltagande företagens förmåga att fungera som lärande organisationer med en egen förmåga till hållbar digital transformation.

Projektets mål är att öka förmåga i SMFs att utveckla ändamålsenlig digital kompetens och formulera hållbara strategier för det digitala transformationsarbetet. Fokus på jämlikhet, jämställdhet och samverkan med regionala främjarorganisationer ger stöd i deras arbete med att:
a) identifiera behov och effekter av främjarstödjande åtgärder för SMF
b) designa främjarstöd som svarar mot SMFs behov och erbjuds på sådana sätt att SMF ser vinster i att utnyttja dem
c) skapa en processmodell som kan användas av SMF för att formulera strategier för digitalt värdeskapande och hållbar digital transformation, samt av främjarorganisationer för att erbjuda stöd i detta.

Projektet förväntas resultera i en förstärkt förmåga hos små och medelstora företag (SMF) att:

  • Identifiera företagets digitaliseringsbehov i relation till sin omgivning, och att analysera hur samhällets digitalisering påverkar och kan komma att påverka företagets förutsättningar att skapa och leverera värde.
  • Analysera hur andra företag och det egna företaget använder och skulle kunna använda digital teknik för att skapa och leverera värde.
  • Utifrån olika perspektiv identifiera kritiska faktorer för det egna företagets möjlighet att använda digitalisering för värdeskapande.
  • Beakta hur en digital transformationskapacitet kan utvecklas på ett hållbart sätt och med fokus på likvärdighet och jämställdhet.
  • Utveckla lärandekultur som hjälper företaget att förbli digitalt relevant i en föränderlig omgivning, samt främjar erfarenhetsutbyten, kunskapsspridning och samverkan inom och mellan SMFs.

Det unika med STRIM är att det belyser möjligheter och utmaningar i digital transformation utifrån företagsekonomiska-, utbildningsvetenskapliga-, media- och kommunikationsvetenskapliga, informations- och kommunikationsteknologiska, samt rättsvetenskapliga perspektiv.

Fakta om projektet

Fullständigt projektnamn: Strategier för utveckling av hållbar digital transformationskapacitet i små och medelstora företag

Projektsamordnare: Aihie Osarenkhoe, Högskolan i Gävle

Övriga projektmedarbetare från Högskolan i Gävle: Claes Westelius, Daniella Fjellström, Eleonor Kristoffersson, Hanna Grylin, Jan Sjölund, Jörgen Holmberg, Nina Daskalova, Per Vesterlund

Samarbetspartners: Affärskompetens Sverige, Företagarna, Gävle Innovation Hub, Movexum, Propell, Sandbacka Science Park

Finansiär: Tillväxtverket och Region Gävleborg

Tidplan: april 2023- juli 2026

Projektledning

Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi.

Projektsamordnare och huvudansvarig
Aihie Osarenkhoe, professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, strategisk företagande. Forskningsledare för Hållbara affärsrelationer (HAR).
Tel: 070-191 45 26 E-post: aihie.osarenkhoe@hig.se

Daniella Fjellström, lektor.

Delansvarig projektsamordnare
Daniella Fjellström
, docent i företagsekonomi, inriktning organisation och ledarskap i internationaliserings kontext.
E-post: daniella.fjellstrom@hig.se

Jörgen Holmberg, universitetslektor.

Delansvarig projektsamordnare
Jörgen Holmberg, lektor i Utbildningsvetenskap och didaktik. Leder forskningsprogrammet Digitalisering, Teknologier, Media och Lärande (DTML) och forskningsgruppen IT i lärande.
Tel: 076 213 29 83 E-post: jorgen.holmberg@hig.se

Nina Daskalova

Projektkoordinator
Nina Daskalova, adjunkt i företagsekonomi, inriktning marknadsföring och ledarskap. Mångårig erfarenhet av projektledning och intresserad av digitalisering och AI
Tel: 070 763 47 39 E-post: nina.daskalova@hig.se

Övriga projektmedlemmar

Projektmedlemmar

Claes Westelius, Adjunkt i utbildningsvetenskap och Instructional designer, ansvarig för Digital Learning Lab.

Eleonor Kristoffersson, Professor juridik, bred skatterättslig kompetens med forskningsintresse inom rättsliga aspekter av bl.a. samhällets digitalisering.

Hanna Grylin, lektor i rättsvetenskap, forskningsintresse inom skatterätt, digitaliseringens rättsliga aspekter, inkomstskatt, skog- och jordbruk.

Jan Sjölund, Adjunkt i kommunikationsvetenskap, inriktning svenska språket.

Per Vesterlund, Lektor Medie- och kommunikationsvetenskap.

Vill du veta mer eller delta i projektet?

Om du är intresserad av att veta mer om projektet och hur det kan bidra till ditt företags konkurrenskraft, ladda hem informationsbladet:

Vad betyder digitaliseringen för ditt företags konkurrenskraft Pdf, 126 kB.

Anmäl dig så tar vi kontakt med dig och berättar mer. Alternativt kontakta oss direkt via e-post eller telefon.

Intresseanmälan STRIM

Kontakt

STRIM-ledningen

E-post: STRIM-ledning@hig.se

Tel. 026-64 85 84 alt. 026-64 87 63

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2023-11-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)