Sök

Verkstad om betyg och bedömning - INSTÄLLT

Evenemanget är inställt. Högskolan i Gävle och Nätverket för språk- och litteraturdidaktik inbjuder ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk till en verkstad om betyg och bedömning.

Målgruppen är ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk. Fokus kommer att ligga på bedömning av elevtexter. Syftet med denna verkstad är att tillsammans med andra svensklärare lyfta upp och arbeta med komplexiteten runt bedömning samt hur man kommunicerar resultat och förbättringsområden till sina elever. Verkstaden kommer att bestå av bland annat en inledande föreläsning av en förstelärare, praktiskt arbete med elevtexter och sammanfattande diskussioner.

Nätverket för språk- och litteraturdidaktik kommer att bistå med avidentifierade elevtexter och annat material som krävs för bedömning.

Datum: Torsdag den 7 maj
Tid: Kl. 13.00 – 17.00
Plats: Sjömanskyrkan/Musikhuset, Kyrkogatan 32, Gävle

Innehåll:

  • Presentation av Nätverket för språk- och litteraturdidaktik
  • Inledande föreläsning från förstelärare
  • Praktiskt arbete med elevtexter, exempelvis krönika, novell, saga.
  • Eftermiddagsfika
  • Sammanfattande diskussioner
  • Utvärdering av dagens verkstad

 

Kontakt

Britt Johanne Farstad, universitetslektor Svenska språket
E-post: britt.j.farstad@hig.se
Telefon: 073-596 79 44

Ann Blückert, universitetslektor Svenska språket
E-post: ann.bluckert@hig.se
Telefon: 026-64 81 96

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)