Sök

Kontakt

Kontaktinformation till olika funktioner inom Akademin för utbildning och ekonomi.

Akademiövergripande funktioner

Övergripande funktioner vid Akademin för utbildning och ekonomi

Titel

Namn

Telefonnummer

Akademichef

Camilla Niss

026-64 88 01

Akademisekreterare

Sara Perttunen Sundberg

026-64 85 72

Akademisekreterare

Ann-Charlotte Wikström

026-64 84 90

Verksamhetsledare RucX

Signhild Olsson

026-64 89 76

VFU-handläggare

Ewa Andersson

026-64 85 82

VFU-handläggare

Tobias Funestig

073-693 22 59

VFU-handläggare

Jonathan Rahmqvist

026-64 85 42

VFU-handläggare

Lisa Mortimer

026-64 50 49


Avdelningschefer

Avdelningschefer vid Akademin för utbildning och ekonomi

Avdelningschefer vid Akademin för utbildning och ekonomi

Avdelning

Namn

Telefonnummer

Avdelningen för ekonomi

Patrik Sörqvist

026-64 50 48


Nina Daskalova (biträdande)

026-64 87 63

Avdelningen för humaniora

Jaana Kurvinen

026-64 82 57

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Annika Elm

072-007 20 91


  • Utbildningsledare
Kontaktuppgifter till utbildningsledare inom Akademin för utbildning och ekonomi


Kontaktuppgifter till utbildningsledare vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Program

Namn

E-post

Ekonomprogrammet 180 hp

Tommy Gerdemark

tommy.gerdemark@hig.se

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

Jonas Molin

jonas.molin@hig.se

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning affärsutveckling 60 hp /Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60 credits

Olivia Kang

olivia.kang@hig.se

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60 hp

Mattias Hamberg

mattias.hamberg@hig.se

Förskollärarprogrammet 210 hp

Anna Eriksson

anna.eriksson@hig.se

Grundlärarprogrammet 240/180 hp

Katarina Florin

katarina.florin@hig.se

Kommunikationsprogrammet 180 hp

Jan Sjölund

jan.sjolund@hig.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp/60 hp

Ingrid Nordqvist

ingrid.nordqvist@hig.se

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Jari Ristiniemi

jari.ristiniemi@hig.se

Magisterprogrammet och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 60/120 hp

Johan Liljestrand

johan.liljestrand@hig.se

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Olov Dahlin

olov.dahlin@hig.se

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

Börje Leidhammar

borje.leidhammar@hig.se

SF-mäklarskola (uppdragsutbildning)

Tommy Gerdemark

tommy.gerdemark@hig.se

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Maryam Bourbour

maryam.bourbour@hig.se

Ämneslärarprogrammet 300 hp

Ingrid Nordqvist

ingrid.nordqvist@hig.se


Ämnesansvariga

Kontaktuppgifter till ämnesansvariga inom Akademin för utbildning och ekonomi

Kurs- och programadministration

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)