Gå till eugreenalliance
Sök

Kontakt

Kontaktinformation till olika funktioner inom Akademin för utbildning och ekonomi.

Akademiövergripande funktioner

Övergripande funktioner vid Akademin för utbildning och ekonomi

Titel

Namn

Telefonnummer

Akademichef

Camilla Niss

026-64 88 01

Akademisekreterare

Sara Perttunen Sundberg

026-64 85 72

Akademisekreterare

Ann-Charlotte Wikström

026-64 84 90

Verksamhetsledare RucX

Signhild Olsson

026-64 89 76

VFU-handläggare

Ewa Andersson

026-64 85 82

VFU-handläggare

Tobias Funestig

073-693 22 59

VFU-handläggare

Jonathan Rahmqvist

026-64 85 42


Avdelningschefer

Avdelningschefer vid Akademin för utbildning och ekonomi

Avdelningschefer vid Akademin för utbildning och ekonomi

Avdelning

Namn

Telefonnummer

Avdelningen för ekonomi

Jörgen Holmberg

026-64 50 91


Nina Daskalova (biträdande)

026-64 87 63

Avdelningen för humaniora

Jaana Kurvinen

026-64 82 57

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Annika Elm

072-007 20 91


  • Utbildningsledare grundutbildning
Kontaktuppgifter till utbildningsledare inom Akademin för utbildning och ekonomi


Kontaktuppgifter till utbildningsledare vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Program

Namn

E-post

Ekonomprogrammet 180 hp

Tommy Gerdemark

tommy.gerdemark@hig.se

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

Jonas Molin

jonas.molin@hig.se

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning affärsutveckling 60 hp /Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60 credits

Olivia Kang

olivia.kang@hig.se

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60 hp

Mattias Hamberg

mattias.hamberg@hig.se

Förskollärarprogrammet 210 hp

Anna Eriksson

anna.eriksson@hig.se

Grundlärarprogrammet 240/180 hp

Katarina Florin

katarina.florin@hig.se

Kommunikationsprogrammet 180 hp

Jan Sjölund

jan.sjolund@hig.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp och 60 hp

Ingrid Nordqvist

ingrid.nordqvist@hig.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för grundlärare i matematik, NO och teknik för årskurs 4-6 75 hp

Katarina Florin

katarina.florin@hig.se

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Jari Ristiniemi

jari.ristiniemi@hig.se

Magisterprogrammet och Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 60/120 hp

Johan Liljestrand

johan.liljestrand@hig.se

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Olov Dahlin

olov.dahlin@hig.se

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

Börje Leidhammar

borje.leidhammar@hig.se

SF-mäklarskola (uppdragsutbildning)

Tommy Gerdemark

tommy.gerdemark@hig.se

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Wenche Mörck Riekki

wenche.morck.riekki@hig.se

Ämneslärarprogrammet 300 hp

Ingrid Nordqvist

ingrid.nordqvist@hig.se


Ämnesansvariga grundutbildning

Kontaktuppgifter till ämnesansvariga inom Akademin för utbildning och ekonomi

Ämnesansvarig och studierektor för forskarutbildning

Kontaktuppgifter till ämnesansvariga och studierektor forskarutbildning inom Akademin för utbildning och ekonomiÄmne

Ämnesansvarig forskarutbildning

Telefonnummer

Didaktik

Silvia Edling

026–64 82 60


Studierektor forskarutbildningBjörn Haglund

026–64 81 19


Kurs- och programadministration

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-09-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)