Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till olika funktioner inom Akademin för utbildning och ekonomi.

Akademin för utbildning och ekonomi

Titel

Namn/e-post

Telefonnummer

Akademichef

Camilla Niss

026-64 88 01

AvdelningscheferAvdelningen för ekonomi

Patrik Sörqvist

026-64 50 48


Zahra Ahmadi (biträdande)

026-64 86 29

Avdelningen för humaniora

Jaana Kurvinen

026-64 82 57

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Annika Elm

072-007 20 91

Akademisekreterare

Sara Perttunen Sundberg

026-64 85 72


Ann-Charlotte Wikström

026-64 84 90

VFU-handläggare

Ewa Andersson

026-64 85 82


Tobias Funestig

073-693 22 59


Lisa Mortimer

026-64 50 49


Andrea Hansson (tjänstledig)

076-569 94 03

Utbildningsledare VFU

Britt-Marie Sandin Andersson

026-64 88 09

Verksamhetsledare RucX 

Vakant


Verksamhetutvecklare RucX

Signhild Olsson

026-64 89 76

  • Utbildningsledare
Kontaktuppgifter till utbildningsledare inom Akademin för utbildning och ekonomi

Kontaktuppgifter till utbildningsledare vid Akademin för utbildning och ekonomi.

Ekonomi

Program

Utbildningsledare

Kontakt

Ekonomprogrammet 180 hp

Tommy Gerdemark

tommy.gerdemark@hig.se

Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp

Jonas Molin

jonas.molin@hig.se

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning affärsutveckling 60 hp /Master Programme in Business Administration (MBA): Business Management 60 credits

Daniella Fjellström

daniella.fjellstrom@hig.se

Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60 hp

Fredrik Hartwig

fredrik.hartwig@hig.se

Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp

Börje Leidhammar

borje.leidhammar@hig.se

SF-mäklarskola (uppdragsutbildning)

Tommy Gerdemark

tommy.gerdemark@hig.se

Humaniora

Program

Utbildningsledare

Kontakt

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp

Jari Ristiniemi

jari.ristiniemi@hig.se

Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

Olov Dahlin

olov.dahlin@hig.se

Kommunikationsprogrammet 180 hp

Jan Sjölund

jan.sjolund@hig.se


Utbildningsvetenskap

Program

Utbildningsledare

Kontakt

Förskollärarprogrammet 210 hp

Anna Eriksson

anna.eriksson@hig.se

Grundlärarprogrammet 240/180 hp

Katarina Florin

katarina.florin@hig.se

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 hp

Ingrid Nordqvist

ingrid.nordqvist@hig.se

Masterprogram i utbildningsvetenskap

Johan Liljestrand

johan.liljestrand@hig.se

Ämneslärarprogrammet 300 hp

Ingrid Nordqvist

ingrid.nordqvist@hig.se

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Britt-Marie Sandin Andersson

britt-marie.s.andersson@hig.se


Ämnesansvariga

Kontaktuppgifter till ämnesansvariga inom Akademin för utbildning och ekonomi

Kurs- och programadministration

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-09-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)