Gå till eugreenalliance
Sök

Regionalt utvecklingscentrum, RucX

RucX verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan likvärdiga parter och är ett formaliserat nätverk mellan Högskolan och kommunerna i regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning.

Aktuellt inom RucX

Verksamhetsområden

Inom ramen för RucX arbete finns tre centrala verksamhetsområden:

Lärarutbildning
Erbjuda mötesplatser för lärarutbildare på fältet och på Högskolan. Utbildning av lokala lärarutbildare. I övrigt verka för att utveckla partnerskapet mellan skolväsendet lokalt och lärarutbildningen. Samverkanskommunerna och Högskolan i Gävle har ett gemensamt ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Skolutveckling
Med åtgärder i form av kurser och utvecklingsprojekt som svarar mot definierade utvecklingsbehov inom utbildningsväsendet i regionen.
RucX har i sammanhanget en viktig funktion som informatör, inspiratör
och samordnare

Vid Högskolan i Gävle bedrivs forskning av relevans för att förstå utbildning, undervisning och lärande i näringsliv och offentlig sektor, med huvudsakligt fokus på det formella utbildningsystemet i dess helhet – från förskola, skola och fritidshem till högre utbildningen vid universitet och högskolor.

Nyhetsbrev

Med RucX nyhetsbrev får du koll på vad som är på gång inom våra uppdrag och insatser för skolutveckling, lärarutbildning och forskning. Du får också ta del av olika inbjudningar.

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2024-02-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)