Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2015-05-22


Se föreläsningen "Forskningens roll för att förbättra utbildningen" av Gert Biesta!

Utbildningsforskaren Gert Biesta har kallats Europas ”go-to”-philosopher in Education, inte minst för att han uttrycker sig tillgängligt för en bredare publik.

Gert Biesta har skrivit eller varit redaktör för över 40 böcker, 150 bokkapitel och 170 artiklar. Han har även valts till den första utomamerikanska presidenten för Philosophy of Education Society USA.

"Forskningens roll för att förbättra utbildningen"
Tanken att forskning bör bidra till en förbättring av utbildningen är lika gammal som inrättandet av utbildning i det moderna universitetet.

Men trots löftet att forskning kan och bör bidra till att förbättra utbildning, är frågan om hur detta faktiskt kan hända? Vad som krävs av forskningen för att
ge ett positivt bidrag till pedagogisk praktik?

I presentationen analyserar Gert dessa frågor i detalj och argumenterar för behovet av en bättre förståelse för de olika rollerna för forskning i förhållande
till praxis.

Kontakta Anneli Frelin, anneli.frelin@hig.se för att få en länk till filmen.

Obs! Filmen får användas i undervisningen och för kollegiala samtal, men den får inte spridas vidare till andra. Det innebär till exempel att länken inte får läggas ut på sociala medier.

Mer om Gert Biesta:
Hedersprofessoratet ”Francqui International Professorship” som han tilldelades
i Belgien har under åren tilldelats ett antal Nobelpristagare http://www.francquifoundation.be/ang/chaires%20Internationales%20Historique.htm

På hans hemsida http://www.gertbiesta.com/ kan man se att han anlitas flitigt som Keynote-talare över hela världen, där Gävle står med på listan över Upcoming presentations.

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2015-09-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)