IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare, 7,5 hp

Kursen för dig som arbetar inom högstadie-, gymnasie- eller vuxenutbildning och vill fördjupa dig i IKT och lärande.

Kursen IT som resurs för högstadie- och gymnasielärare vänder sig till yrkesverksamma lärare inom högstadie-, gymnasie- eller vuxenutbildning. Utifrån didaktiska perspektiv diskuteras, under kursen, aktuell forskning kring lärande i fysiska och digitala miljöer samt hur IKT kan användas i det egna pedagogiska arbetet med elever.

Kursen kommer att innefatta bland annat konkret arbete med ljud, bild och film i digital miljö som under kursens gång prövas i den egna undervisningen. Deltagarnas IKT-stödda undervisningspraktik utmanas och diskuteras därmed kollegialt som en del av kursen. I samband med detta diskuteras och problematiseras även copyrightfrågor och Netikett samt didaktiska frågor relaterat till arbetssätt och lärande.

Behörighetskrav: 60 hp didaktik eller lärarexamen.

Studieform: Kursen ges på distans och omfattar 3 fysiska träffar under HT2016 på Högskolan i Gävle. Däremellan träffar via webbkonferens samt självstudier.

Studieort: Gävle  

Kursstart: v 38, 2016.

Kursavslut: v 11, 2017.

Anmälningskod: HIG-13351. Anmälan direkt via antagning.se.   

Sista dag för anmälan är 15 april 2016.

Kursplan

Kursansvarig kontaktas vid eventuella frågor: Jörgen Holmberg, jonhog@hig.se

Publicerad av: Liselotte Sjöström Wallin Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-03-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)