Språket som nyckel - för bättre integration i Gävleborgs län.

Språket som nyckel syftar till att skapa bättre integration genom att möta länets behov av kompetensutveckling, forskning och samverkan inom området språklig och kulturell mångfald.

Nu har ansökan gällande projektet Språket som nyckel - för bättre integration i Gävleborgs län lämnats in till Europeiska Socialfonden.

Preliminärt besked väntas i december.

Läs gärna mer om projektet här

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2016-09-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)