Förlängd anmälan till torsdagen den 17 november.
Arena för hälsa och lärande
– professioners samverkan kring barn och unga!

Fredagen den 25 november 2016 på Högskolan i Gävle, lokal Valhall
Den utsatthet som många barn och ungdomar upplever i dagens samhälle påverkar deras hälsa och möjligheter till god kunskapsutveckling. För att förebygga och lindra ohälsa bland barn och ungdomar har elevhälsan i samarbete med övrig skolpersonal samt personal inom socialtjänsten viktiga roller att spela.

Konferensen riktar sig till skolledare och personal som är engagerade i förskolans- och skolans barn- och elevhälsoteam, till personal inom socialtjänsten samt till studenter från lärar- och socionomutbildningarna. För att få ett helhetsperspektiv kring omsorg om barn och ungdomar behövs arenor för möten och samverkan där gemensam problemförståelse och kunskap om varandras verksamheter kan utvecklas.

I det systematiska kvalitetsarbetet ingår hälsofrämjande och förebyggande arbete och där är barn- och elevhälsan ett viktigt verktyg i både förskola och skola. Hur bemöter och hanterar vi barn och ungdomar? Hur kan olika yrkesroller samarbeta och förstå varandra för barn och ungas bästa? Detta är några frågor som konferensen belyser.

Deltagaravgiften är 150 kronor (exkl.
moms). I den ingår förmiddagskaffe/te med smörgås och eftermiddags-kaffe, karamell och frukt. Lunch ingår inte.
Det finns trevliga restauranger i närheten av Högskolan.

Anmäl dig snarast dock senast den torsdagen den 17 november

Anmälan

Anmälan student

Mer information och program

Konferensen är en del i den verksamhet som arrangeras av Akademin för utbildning och ekonomi genom Regionalt utvecklingscentrum, RucX
och Akademin för Hälsa och Arbetsliv genom ASK, Arena för social
kunskapsutveckling.

Välkomna!

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2017-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)