Välkommen till en seminarieserie som ett led i utvecklingen av den utbildningsvetenskapliga forskningen.

Föreläsningarna belyser på olika sätt frågor som rör lärarutbildning, demokratiskt ledarskap, lärarprofession, läroplansteori och läroplansforskning.

Akademin för Utbildning och Ekonomi vid Högskolan i Gävle arrangerar en föreläsningsserie med internationella och nationella auktoriteter inom det utbildningsvetenskapliga forsningsfältet. Föreläsningarna belyser på olika sätt frågor som rör lärarutbildning, demokratiskt ledarskap, lärarprofession, läroplansteori och läroplansforskning. Föreläsningarnas olika fokus gör att de vänder sig till en bred målgrupp, där exempelvis forskare, lärarutbildare, förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolledare sannolikt kan finna något av intresse.

Se programmet och läs mer om föreläsarna i denna pdf fil

 • 30 januari kl. 13.00 - 15.00 i sal 31:329
  Dramaturgi i didaktisk kontext - Professor Anna-Lena Østern
  Anmälan för tillgång till underlag och efterföljande mingel
  senast 24 januari

 • 25 april kl. 13.15 - 15.30 i sal 31:322
  Läroplansteori: Igår, idag, i morgon: Accountable Agency Code -
  Professor Sverker Lindblad
  Anmälan för tillgång till underlag/abstracts och efterföljande mingel senast 24 april till daniel.pettersson@hig.se

 • 17 maj kl. 13.00 - 16.00 i sal 33:203
  Transformative Leadership: A Comprehensive Theory for our Time -
  Professor Carolyn Shields 
  Anmälan till efterföljande mingel senast 12 maj
Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2018-11-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)