Information från RucX

2020-03-17 

Många av RucX evenemang skjuts fram i tid på grund av smittspridning av coronavirus.

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för allmän smittspridning av Coronaviruset, Covid 19, i Sverige som mycket hög. Med anledning av det beslutar Högskolan i Gävle att där det är möjligt, ställa om till digitala lösningar när det gäller undervisning, examination och verksamheten i övrigt.

För RucX verksamhet innebär detta att vi skjuter fram många av våra aktiviteter.

Övriga aktiviteter som t ex våra nätverksträffar har vi ambition om att genomföra digitalt med hjälp av Zoom, vårt nätbaserade verktyg för distansundervisning. Detta gäller även övriga verksamhetsmöten och de utbildningar som vi för tillfället genomför.

Varje nätverk kommer precis som vanligt få en inbjudan med länk till Zoom.

Vid frågor, kontakta gärna RucX på ruc@hig.se.

Väl mött!

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-04-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)