Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Är du intresserad av att arbeta som adjungerad universitetsadjunkt vid lärarutbildningen?

2023-01-25 

En adjungerad universitetsadjunkt har sin huvudsakliga anställning utanför högskolesektorn och förväntas bland annat bidra med konkretisering, viktiga erfarenheter och kompetens som vanligtvis inte finns inom utbildningen. Tanken är att medverka till att stärka lärarutbildningen genom att fungera som en länk mellan lärosätet och lokala skolpraktiker.

Bild med text om lärande

Intervju med Emelie Aune, universitetsadjunkt vid Avdelningen för utbildningsvetenskap.

Emelie började sin anställning som adjungerad adjunkt. Hon berättar att hon sökt tjänsten på Högskolan genom att en annan lärare sett annonsen och hon tyckte att Emelie skulle passa för tjänsten.

Anledningen till att hon sökte berodde på att hon vid tillfället var lite uttråkad och upplevde att det fanns få att ventilera med och att hon befann sig i ett ekorrhjul där samma saker hände men hon tyckte så mycket om sin arbetsplats att hon inte ville söka sig därifrån, dessutom hade hon haft många studenter hos sig på VFU som gett mycket tillbaka.

- Jag har alltid haft studenter och tycker om att bli ifrågasatt varför jag gör som jag gör.

Emelie hoppade på uppdraget som adjungerad adjunkt och jobbade till en början en dag i veckan på Högskolan. Det var pirrigt att komma in i högskolan med disputerad personal och titlar som professorer och lektorer men efter ett tag insåg Emelie att hon besitter en kompetens som inte många på Högskolan har.

- Det är jättefå som vet vad undervisning i klassrummet 2022 innebär. Då insåg jag att jag sitter på en guldgruva.

Emelie berättar vidare att hon i kurserna där hon är delaktig kan tillföra ett praktiknära perspektiv. Det är när hon är i dessa kurser hon också upplever vikten av att fortfarande vara i praktiken. Att ha kvar anställningen i skolan ser hon som oerhört viktigt. De kurser det har varit extra tydligt i är verksamhetsförlagda kurserna.

- Där känner jag att jag har hög trovärdighet i möte med handledare och studenter. Jag vet vad de är i.

- För mig har det varit jättebra att vara i dessa två verksamheter och jag skulle inte vilja välja den ena före den andra. Jag har även stärkts i mitt uppdrag som lärare.

Emelie avslutar med att hennes bidrag till skolverksamheten och till kollegorna är att få tillgång till forskning och nya rön:

- Det är färskvara att kunna undervisa. Jag vill att eleverna ska lyckas. Då behöver vi knåda om den metodik vi håller på med och lyssna in och inte alltid komma med svaren. Jag jobbar mycket formativt och det är tack vare min tjänst på högskolan.

Är du nyfiken på vad en adjungerad adjunktstjänst skulle innebära för dig, kontakta gärna Emelie.

Text: Signhild Olsson

Kontakt

Emelie Aune, Universitetsadjunkt
E-post: emelie.aune@hig.se

Signhild Olsson, Verksamhetsledare RucX
E-post: signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-03-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)