Gå till eugreenalliance
Sök

RUX-medel

2023-09-18 

Sök medel för praktiknära/klassrumsnära forskning och verksamhetsutveckling inom utbildningsområdet i RucX regionen.

Undervisning i lektionsal

Nu finns medel att söka för praktiknära/klassrumsnära projekt
vars syfte och ambition är att utveckla verksamheten.

Fokus för ”RUX-medlen” är att möjliggöra forskning som höjer
kvaliteten inom undervisning hos samtliga skolhuvudmän i
regionen även om verksamheten förläggs till en enskild skola
eller till ett enskilt klassrum.

  • RUX-medlen delas ut i två olika bidragsformer:
    initieringsstöd eller projektstöd.
  • Medel utbetalas bara till projekt som har deltagare från såväl Högskolan i Gävle ( HiG ) som RucX regionens skolhuvudmän.
  • Projekten ska vara initierade av medarbetare hos
    skolhuvudmännen och ledas av fastanställd forskarutbildad personal vid HiG.
Kontakt

För intresseanmälan och mer information kontakta:

Daniel Pettersson, professor i pedagogik
E-postadress: daniel.pettersson@hig.se

Tobias Fredlund, universitetslektor i didaktik, verksamhetsutvecklare RucX
E-postadress: tobias.fredlund@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Annika Elm Sidan uppdaterades: 2023-09-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)