Inställt! ECE-dagen

Välkommen till vår digitala konferensdag med temat likvärdighet, torsdagen den 11 november 2021.

Tema likvärdighet

Likvärdighet kan i förskola och på fritidshem handla om ett kompensatoriskt uppdrag likväl som mer generella förutsättningar för utbildning och undervisning. Under den här digitala konferensdagen görs sex halvtimmes långa presentationer av forskning som alla berör likvärdighet på olika sätt. I konferensprogrammet ingår presentation av forskning som berör likvärdighet i ett europeiskt förskoleperspektiv och här beskrivs några resultat från en studie som berör likvärdighet när det kommer till kommunal styrning och fritidshemmets uppdrag. Två av de presenterade forskningsstudierna riktar särskilt intresse mot förskolans dokumentationsprocesser och i en presentation beskrivs skillnader och likheter i undervisning i åldersblandade och åldershomogena grupper i förskolan.

Länk för att läsa mer om några av ECE projekten

Alla presentationer spelas in och kan förutom på konferensdagen ses senare. Det finns möjlighet att ställa frågor efter några av presentationerna.

Målgrupp: Förskola, förskoleklass och fritidshem
Datum: 11 november 2021
Tid: 9.00–15.00
Plats: via Zoom

Program

Ska vi arbeta åldersblandat eller åldershomogent?

Kerstin Bäckman och Lena O Magnusson presenterar några resultat från en praktiknära studie med fokus på hur förskollärare ser på undervisning i åldersblandade och åldershomogena gruppkonstellationer i förskolan.

Barns perspektiv och förskolans fotodokumentation – ett nedslag i ett avhandlingsarbete

Catarina Wahlgren gör i den här presentationen några nedslag i sitt pågående avhandlingsarbete. Undersökningen i avhandlingen fokuserar på dokumentation förskolan.

Fritidshemmets kompletterande uppdrag

Björn Haglund är projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag från vilket han presenterar några resultat med fokus på kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet.

Dokumentation som verktyg i förskolans undervisning – fokus likvärdighet

Anna Eriksson presenterar olika aspekter av dokumentation i förskolan i relation till läraruppdraget och lärarprofessionen i Finland och Sverige med fokus riktad mot likvärdighet.

ETEIP - Education and teaching in Early Years from international perspective

Kia Kimhag presenterar resultat från ett forskningsprojekt i förskolan där förskollärare och lärare på universitet och högskolor undersökt olika aspekter av undervisning i fyra europeiska länder.

Kommunal styrning och förutsättningar för utvecklingsarbete i förskolan

Johan Liljestrand presenterar några resultat från ett pågående projekt i förskolan där forskarna fokuserar på styrning och professionell utveckling.

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)