Framskjutet till hösten! Interprofessionellt lärande

Vår konferens med temat hållbara professioner i ett föränderligt samhälle skjuts fram till hösten 2021.

Inspirationsdagen lyfter IPL – interprofessionellt lärande och de framgångsfaktorer detta samarbete ger i mötet med barn och unga som växer upp i ett föränderligt samhälle.

Tanken är att möta personer med erfarenhet av interprofessionellt lärande och lyssna till nya forskningsrön från Högskolan i Gävle samt dela erfarenheter med andra och lyssna till röster och erfarenheter från de professioner som skapar interprofessionella team i skola, vård och socialt arbete.

När: Ej klart i dagsläget
Tid: Ej klart i dagsläget
Hur: Via webbverktyget zoom

Anmälan läggs ut under hösten 2021

Välkommen!

Preliminärt Program

09.15 Uppkoppling till och test av zoom
09.30 Välkommen och inledning
10.00 Interprofessionellt lärande – ur ett nationellt och internationellt perspektiv
10.45 Paus
11.00 Forskning om IPL – Högskolan i Gävle
12.00 Lunch
13.00 Röster från de olika professionerna
14.15 Erfarenhetsutbyte i breakout rooms inklusive fika
15.15 Sammanfattning i stor grupp
15.45 Avslutning

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-02-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)