Sök

Fritidshemsbiennalen 2023

Välkommen med din anmälan till fritidshemsbiennalen som äger rum på Högskolan i Gävle 27-28 april. Temat för årets biennal är Meningsfull fritid–sociala och relationella kompetenser i fokus för elevers utveckling och lärande.

Fritidshemsbiennalen hålls på Högskolan i Gävle sal Valhall (21:204) i samverkan mellan Regionalt utvecklingscentrum RucX på Högskolan i Gävle och Regionala utvecklingsnätverket RUN på Mittuniversitetet.

Program

Torsdag 27 april

09.30–10.00

Registrering, kaffe/te och smörgås

10.00–10.45

Biennalen inleds av trollkonstnären och magikern Arkadia.
Ylva Fältholm, Rektor vid Högskolan i Gävle hälsar välkommen.

10.45–11.45

Meningsfull fritid – Värdet av vänner och kollektiva strategier i elevernas vardag på fritidshem
Meningsfull fritid är ett centralt begrepp i fritidshemmets uppdrag och kan spåras tillbaka till den klassiska utredningen Barns Fritid för 50 år sedan. Presentationen ger inledningsvis en bakgrund till begreppet meningsfull fritid och hur det har formulerats genom olika styrdokument från 1970-talet fram tills idag. En historisk tillbakablick tydliggör en rörelse från barns ansvar att skapa sin egen meningsfulla fritid till fritidshemmets ansvar som institutionen att skapa förutsättningar för elevers meningsfulla ansvar. Meningsfullhet är dock inget entydigt definierat begrepp. Därför lyfts några olika perspektiv fram på vad meningsfullhet är vilket också bildar bakgrund till vår förståelse av elevers röster när de berättar om meningsfull fritid på sina fritidshem. I en avslutande del av presentationer får vi ta del av elevers röster där de beskriver sina olika strategier och resurser för att skapa meningsfull fritid men också beskrivningar på fritidshem som både möjliggör och begränsar elevernas förutsättningar i detta skapande. Centralt i elevernas berättelser är att det är deras vänner som är deras starkaste resurs i skapandet av en meningsfull fritid och att ensam aldrig är stark. Elevernas meningsfulla fritid skapas således socialt genom deras sociala relationer. Presentationen avslutas med en reflektion över värdet av vänner och kollektiva strategier i elevernas vardag på fritidshem och ett fritidshem som möjliggör skapandet av sociala och relationella kompetenser.

Jan Gustafsson Nyckel

11.45–12.00

Pausövning

12.00–13.00

Lunch

13.00–14.00

Seminariepass

14.15–15.15

Seminariepass

15.15–15.45

Kaffe/te och kaka

15.45–16.45

Seminariepass

19.00

Buffémiddag på Restaurang Markan


Fredag 28 april

08.30–08.45

Arkadia inleder dag två.

08.45–09.45


Fritidshemmet som arena för elevers sociala relationer

Ur barns eget perspektiv är fritidshemmet en viktig social arena. Barn både önskar och förväntar sig att fritidshemmet ska vara en plats där de kan vara med kamrater och ägna sig åt olika typer av meningsfulla aktiviteter. I föreläsningen berörs dels elevers egna perspektiv på relationer i fritidshemmet, dels hur fritidshemmet som arena både möjliggör och begränsar elevers sociala relationsskapande. I föreläsningen tas också negativt relationsskapande som uteslutning och ensamhet upp.

Lina Lago, universitetslektor/docent, institutionen för TEMA, och Helene Elvstrand, biträdande professor från Linköpings Universitet.

09.45–10.15

Kaffe/te och kaka

10.15­­–11.00


Främja kvalitet i fritidshemmet
Skolverket presenterar olika material och insatser som tagits fram för att stödja utvecklingen av fritidshemmets verksamhet. De riktar sig både till rektorer och till personal. Bland annat presenteras de reviderade allmänna råden för fritidshemmet och det nyframtagna materialet Kvalitet i fritidshemmet.

Laila Guvå, Susanne Magne och Magnus Söderman från Skolverket.

11.00–11.15

Pausövning

11.15-12.15


Meningsfull fritid – sociala och relationella kompetenser i fokus för elevers utveckling och lärande
Utgångspunkten för föreläsningens innehåll bygger på det Ifous-projekt som genomfördes mellan 2019 och 2022 där skolhuvudmän från fyra olika kommuner deltog. Sammanlagt deltog mer än 120 lärare i fritidshem samt deras rektorer och biträdande rektorer. Projektet kom att innehålla frågor som i första hand berörde fritidshemmets undervisning och hur lärare i fritidshem samt deras rektorer hanterade detta. I de beskrivningar som gjordes beskrevs ofta vikten av elevernas sociala kompetenser och hur detta innehåll användes i verksamheten. Föreläsningen kommer, förutom att resonera kring fritidshemmets undervisning riktad till sociala och relationella kompetenser, även att diskutera rektorers styrning av fritidshemmets verksamhet, den ökade betoningen av dokumentation och utvärdering i fritidshemmet och olika förutsättningar för meningsfull fritid.

Björn Haglund, universitetslektor/docent från Högskolan i Gävle

12.15–12.30

Arkadia summerar biennalen och överlämnar stafettpinnen.

12.30

Lättare grab and go lunch

Konferenskostnad

1 325 kr per deltagare exklusive moms. För- och eftermiddagsfika och lättare lunch ingår.
1 675 kr per deltagare exklusive moms då ingår även buffémiddag med underhållning på restaurang Markan.

Din anmälan är bindande. Får du förhinder, låt någon annan komma i ditt ställe.

Boende

De rabatterade rummen finns att boka på egen hand. Uppge kod "Fritidshemsbiennal" vid bokning.

Scandic CH Gävle
Bokas fram tom 28 mars 2023
Enkelrum 1 150 kr inkl. moms rum/natt
Dubbelrum 1 350 kr inkl. moms rum/natt

E-post: ch@scandichotels.com
Telefon: 026-495 84 10

Best Western Hotell City Gävle
Bokas fram tom 26 mars 2023
Enkelrum 1050 kr inkl. moms rum/natt
Dubbelrum 1250 kr inkl. moms rum/natt

E-post: reception@hotelcity.nu
Telefon: 026-61 26 00

Vägbeskrivning och kommunikationer

Vi värnar om vår miljö, tänk på att samåka eller åk kollektivt.

Hitta till Högskolan i Gävle

Kontakt

Signhild Olsson, verksamhetsledare RucX
Tel: 026-64 89 76
E-post: signhild.olsson@hig.se

Ann-Charlotte Wikström, administratör RucX
Tel: 026-64 84 90
E-post: ann-charlotte.wikstrom@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-03-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)