Sök

Seminariepass

Ta del av och läs om respektive seminarium.

Seminariepass

Seminariepass klockan 13.00–14.00

Hadar Nordin, sal 41:204, Valhall
Lars Gustafsson, sal 33:203
SPSM, sal 12:108, Lilla Jadwigasalen
Silvia Edling, sal 51:218
Lena Boström, sal 51:219

Hadar Nordin, fritidspedagog, Utbildning Norr

Meningsfull fritid–sociala och relationella kompetenser i fokus för elevers
utveckling och lärande.
Hadar har kallats för en av fritidspedagogikens stora entreprenörer. Han har skrivit boken ”Fritidspedagogik–ett komplement eller fundament!?” som bland annat använts vid flera lärosäten. Hadar föreläser om hur fritidshem aktivt kan jobba med lärmiljön för att alla barn ska få en meningsfull fritid. Konkreta vardagsexempel varvas med mer teoretiska perspektiv på lärmiljön i
fritidshem.

Lars Gustafsson Stockholm AB

Vår idé om en bra skoldag för varje elev
HomoZappiens, Tweens och Bokstavsbarn–Bästa möjliga möte med varje barn–varje dag. Föreläsningen syftar till att ge dig inspiration och motivation samt några konkreta verktyg för att utveckla sociala och relationella kompetenser med fokus på elevers välbefinnande, utveckling och lärande.

Ur innehållet

 • Barnkonventionen och vår idé om en bra skoldag för varje elev
 • SCARF-modellen–om konsten att minimera hot och maximera belöning
 • Kommunikation som når fram och feedback som förbättrar
 • Att vara i ständig förändring och samtidigt må bra–Förändringens fyra rum

Per Eriksson och Monica Johansson, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

Ett meningsfullt och tillgängligt fritidshem för alla elever.
Fritidshemmets viktiga roll är bland annat att fritidshemmets ska vara tillgängligt för alla elever oavsett funktionsförmåga och samtidigt arbeta för att stärka elevers självkänsla och tilltro till sina förmågor. Vårt perspektiv är det specialpedagogiska där vi lyfter in insatser så att alla elever kan delta i aktiviteter.

Silvia Edling, professor, Högskolan i Gävle

Att som lärare kunna se och motverka olika former av våld i dagliga relationer:
Gävlemodellen som exempel.
Många kommuner förväntas idag att arbeta aktivt för att skapa trygga miljöer för lärande där olika former av våld, däribland mobbning motverkas. Det kan därför finnas en vits med att titta närmare på en kommunal strategi [Gävlemodellen] som effektivt arbetat mot mobbning sedan 1990-talet och som har kunnat visa på att det systematiska arbetet över åren har gett goda resultat. Gävlemodellen är den mest omfattande kommunala strategi som finns mot mobbning i Sverige idag. Syftet med föreläsningen är att ge en inblick i Gävlemodellens arbete genom att ta avstamp ifrån dagens lärarprofession och behovet av att vidga och fördjupa lärares seendehorisont.

Lena Boström, professor, Mittuniversitetet

På spaning efter fritidshemmets didaktik. Nått annat än skolans didaktik?
Didaktik i fritidshemmets kontext anses av många aktörer, både forskare och praktiker, vara något annat än didaktik i skolan. Vad det andra är, finns ingen riktig konsensus om. Den här föreläsningen baseras på aktuell forskning om didaktik i fritidshemmet. Med utgångspunkt i en systematisk forskningsöversikt och resultat av en omfattande webenkät kommer Boström att presentera olika uppfattningar om vad fritidshemmet didaktik är eller skulle kunna vara. Resultatet från studierna kommer exempelvis att belysa följande:

 • Skillnader i uppfattningar mellan olika yrkesgrupper. Varför särskiljer sig rektorernas uppfattningar från andra yrkesgrupper?
 • Hur definierar olika yrkesgrupper i begreppet undervisning i fritidshem?
 • Vilka pedagogiska teorier förknippas med fritidshemmets didaktik?
 • Vilka är problemen, möjligheterna och dilemmana med att använda didaktikbegreppet i en fritidshemskontext?
 • Hur kan vi spana och möjligen bygga en didaktik för fritidshemmets kontext? Eller är det ens möjligt?
Seminariepass klockan 14.15-15.15

Hadar Nordin, sal 41:204, Valhall
Anneli Frelin, sal 33:203
SPSM, sal 12:108, Lilla Jadwigasalen
Lena Boström, sal 51:218
Marianne Dahl, sal 51:219

Hadar Nordin, fritidspedagog, Utbildning Norr

Meningsfull fritid–sociala och relationella kompetenser i fokus för elevers
utveckling och lärande.
Hadar har kallats för en av fritidspedagogikens stora entreprenörer. Han har skrivit boken ”Fritidspedagogik–ett komplement eller fundament!?” som bland annat använts vid flera lärosäten. Hadar föreläser om hur fritidshem aktivt kan jobba med lärmiljön för att alla barn ska få en meningsfull fritid. Konkreta vardagsexempel varvas med mer teoretiska perspektiv på lärmiljön i
fritidshem.

Anneli Frelin, professor, Högskolan i Gävle

Konflikthantering i skolan – ett ekologiskt perspektiv.
En konfliktfri skola är ingen bra skola. Samhället är inte konfliktfritt, och eftersom skolan ska förbereda elever för samhället har den ett viktigt uppdrag att rusta elever att hantera konflikter på ett konstruktivt och fredligt sätt. Däremot är inte alla konflikter positiva för eleverna och för utbildningsmiljön. Den här presentationen tar ett helhetsperspektiv på konflikter och konfliktlösning med ett särskilt fokus på skolan som plats.

Per Eriksson och Monica Johansson, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM

Ett meningsfullt och tillgängligt fritidshem för alla elever.
Fritidshemmets viktiga roll är bland annat att fritidshemmets ska vara tillgängligt för alla elever oavsett funktionsförmåga och samtidigt arbeta för att stärka elevers självkänsla och tilltro till sina förmågor. Vårt perspektiv är det specialpedagogiska där vi lyfter in insatser så att alla elever kan delta i aktiviteter.

Lena Boström, professor, Mittuniversitetet

På spaning efter fritidshemmets didaktik. Nått annat än skolans didaktik?
Didaktik i fritidshemmets kontext anses av många aktörer, både forskare och praktiker, vara något annat än didaktik i skolan. Vad det andra är, finns ingen riktig konsensus om. Den här föreläsningen baseras på aktuell forskning om didaktik i fritidshemmet. Med utgångspunkt i en systematisk forskningsöversikt och resultat av en omfattande webenkät kommer Boström att presentera olika uppfattningar om vad fritidshemmet didaktik är eller skulle kunna vara. Resultatet från studierna kommer exempelvis att belysa följande:

 • Skillnader i uppfattningar mellan olika yrkesgrupper. Varför särskiljer sig rektorernas uppfattningar från andra yrkesgrupper?
 • Hur definierar olika yrkesgrupper i begreppet undervisning i fritidshem?
 • Vilka pedagogiska teorier förknippas med fritidshemmets didaktik?
 • Vilka är problemen, möjligheterna och dilemmana med att använda didaktikbegreppet i en fritidshemskontext?
 • Hur kan vi spana och möjligen bygga en didaktik för fritidshemmets kontext? Eller är det ens möjligt?

Marianne Dahl, universitetslektor, Linnéuniversitetet

Lärares handlingsrepertoar kopplat till det relationella perspektivet i fritidshemmet.
Marianne Dahl är universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet campus Kalmar. Hennes forskning tar utgångspunkt i det relationella perspektivet och riktas både mot barns sociala liv och pedagogiskt arbete med relationer, särskilt med fokus på lärares handlingsrepertoar och yrkeskunnande. Andra forskningsintressen är utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling i fritidshemmet.

Seminariepass klockan 15.45–16.45

Lars Gustafsson, sal 41:204, Valhall
Anneli Frelin, sal 33:203
Silvia Edling, sal 51:218
Marianne Dahl, sal 51:219

Lars Gustafsson Stockholm AB

Vår idé om en bra skoldag för varje elev.
HomoZappiens, Tweens och Bokstavsbarn–Bästa möjliga möte med varje barn–varje dag. Föreläsningen syftar till att ge dig inspiration och motivation samt några konkreta verktyg för att utveckla sociala och relationella kompetenser med fokus på elevers välbefinnande, utveckling och lärande.

Ur innehållet

 • Barnkonventionen och vår idé om en bra skoldag för varje elev
 • SCARF-modellen–om konsten att minimera hot och maximera belöning
 • Kommunikation som når fram och feedback som förbättrar
 • Att vara i ständig förändring och samtidigt må bra–Förändringens fyra rum

Anneli Frelin, professor, Högskolan i Gävle

Konflikthantering i skolan – ett ekologiskt perspektiv.
En konfliktfri skola är ingen bra skola. Samhället är inte konfliktfritt, och eftersom skolan ska förbereda elever för samhället har den ett viktigt uppdrag att rusta elever att hantera konflikter på ett konstruktivt och fredligt sätt. Däremot är inte alla konflikter positiva för eleverna och för utbildningsmiljön. Den här presentationen tar ett helhetsperspektiv på konflikter och konfliktlösning med ett särskilt fokus på skolan som plats.

Silvia Edling, professor, Högskolan i Gävle

Att som lärare kunna se och motverka olika former av våld i dagliga relationer:
Gävlemodellen som exempel.
Många kommuner förväntas idag att arbeta aktivt för att skapa trygga miljöer för lärande där olika former av våld, däribland mobbning motverkas. Det kan därför finnas en vits med att titta närmare på en kommunal strategi [Gävlemodellen] som effektivt arbetat mot mobbning sedan 1990-talet och som har kunnat visa på att det systematiska arbetet över åren har gett goda resultat. Gävlemodellen är den mest omfattande kommunala strategi som finns mot mobbning i Sverige idag. Syftet med föreläsningen är att ge en inblick i Gävlemodellens arbete genom att ta avstamp ifrån dagens lärarprofession och behovet av att vidga och fördjupa lärares seendehorisont.

Marianne Dahl, universitetslektor, Linnéuniversitetet

Lärares handlingsrepertoar kopplat till det relationella perspektivet i fritidshemmet.
Marianne Dahl är universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet campus Kalmar. Hennes forskning tar utgångspunkt i det relationella perspektivet och riktas både mot barns sociala liv och pedagogiskt arbete med relationer, särskilt med fokus på lärares handlingsrepertoar och yrkeskunnande. Andra forskningsintressen är utvecklingsarbete och verksamhetsutveckling i fritidshemmet.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-03-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)