Interprofessionellt samarbete inom skola, vård och socialt arbete

Välkommen till en inspirationsdag 23 september 2021 med temat interprofessionellt samarbete – hållbara professioner i ett föränderligt samhälle.

Vad är Interprofessionellt samarbete, och vad betyder det? Vet du till exempel vilket uppdrag en lärare, en sjuksköterska och en socionom har? Vad är det som förenar och vad är det som skiljer och på vilket sätt kan vi tillsammans stödja de familjer som söker vår hjälp? Det är detta vi ska försöka närma oss och förstå under denna inspirationsdag.

Under dagen ges exempel på de framgångsfaktorer detta samarbete ger i mötet med barn och unga som växer upp i ett föränderligt samhälle. Du får möta personer med erfarenhet av interprofessionellt samarbete och du får lyssna till aktuell forskning från Högskolan i Gävle. Under dagen får du även möjlighet att dela dina erfarenheter med andra samt lyssna till röster från de professioner som skapar interprofessionella team i skola, vård och socialt arbete.

Inspirationsdagen lyfter IPL – interprofessionellt lärande och de framgångsfaktorer detta samarbete ger i mötet med barn och unga som växer upp i ett föränderligt samhälle.

Tanken är att möta personer med erfarenhet av interprofessionellt lärande och lyssna till nya forskningsrön från Högskolan i Gävle samt dela erfarenheter med andra och lyssna till röster och erfarenheter från de professioner som skapar interprofessionella team i skola, vård och socialt arbete.

När: 23 september 2021
Tid: 9:30-15:45
Hur: Via webbverktyget zoom

Välkommen med din anmälan senast den 21 september!

En zoomlänk kommer att skickas till din angivna e-postadress dagen innan.

Preliminärt program

09.15 Uppkoppling till och test av zoom
09.30 Välkommen och inledning
10.00 Interprofessionellt samarbete – ur ett nationellt och internationellt perspektiv
10.45 Paus
11.00 Forskning om IPL – Högskolan i Gävle
12.00 Lunch
13.00 Röster från de olika professionerna
14.00 Paus
14.15 Erfarenhetsutbyte i breakout-rooms inklusive fika
15.15 Sammanfattning i stor grupp
15.45 Avslutning

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-04-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)