Sök

Intresseanmälan Pilotstudie

Forskargruppen IT i lärande vid Högskolan i Gävle söker förskollärare i regionen till en pilotstudie.

Exteriör, Högskolan i Gävle, hösten 2018. Oden.

Lpfö 18 lyfter uppdraget att ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens:

Utdrag ur Lpfö18: "Utbildningen ska /…/ ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information".

Forskagruppen är intresserad av att undersöka hur ”adekvat digital kompetens” tolkas och görs och hur det utvecklar barnens lärande och utveckling.

Detta tänker vi ta reda på genom en studie där vi erbjuder dig som förskollärare att medverka.

Omfattningen av medverkan är en heldag på Högskolan i Gävle under vecka 5 2023, där halva dagen är workshop i Högskolans Digital Learning Lab och andra halvan av dagen är fokusgruppintervjuer och erfarenhetsutbyte.

Datum och andra detaljer kommer i inbjudan som skickas ut efter sista anmälningsdatum som är 30 december 2022

Du anmäler ditt intresse genom att fylla i och skicka in formuläret

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)