Sök

Kompetensutvecklingsdag för pedagoger i särskolan

Välkommen till Gävle 31 oktober för att ta del av Härnösands gymnasium SiS-projekt.

Personalen vid Härnösands gymnasium upplevde att eleverna på gymnasiesärskolan hade kunskaper de hade svårt att använda praktiskt utanför skolan. Detta väckte personalens intresse, inte bara utifrån frågan om vad som är viktigast för eleverna att lära, utan också frågan kring på vilket sätt eleverna bör få sin utbildning i skolan för att deras kunskaper ska bli mer användbara och funktionella när de rör sig i samhället efter avslutat utbildning.  

Under dagen får du ta del av erfarenheter från Härnösands gymnasiums SiS-projekt, där de har utvecklat sitt arbetssätt kring planering och undervisning med målet att utveckla elevernas ”funktionella kunskaper”. 

Vi får på förmiddagen lyssna till Björn Wallman, projektledare samt två forskare som har stöttat projektet, Ingrid Olsson från Uppsala universitet och Maria Warne från Mittuniversitetet.

Eftermiddagen ägnas åt grupparbete utifrån frågeställningar framtagna av föreläsarna. 

Datum: 31 oktober 2022
Plats: Polhemsskolans Aula, Kaserngatan 67, Gävle
Tid: 9.00-16.00

Program som PDF Pdf, 87 kB.

Varmt välkommen med din anmälan hälsar nätverket för rektorer inom särskolan i samverkan med RucX, Högskolan i Gävle!

Program


9.00 Registrering, kaffe/te och smörgås

9.30 Välkommen och inledning

9.45 Föreläsning: Tillgänglig och hållbar lärmiljö – elevers utveckling av ”funktionella kunskaper”.
Björn Wallman, Ingrid Olsson och Maria Warne, Härnösands gymnasium

10.45-11.00 Bensträckare

11.00 Fortsättning föreläsning 12.00 Presentationer från verksamheten

12.30 Lunch till självkostnadspris

13.45 Introduktion till grupparbete inklusive förflyttning

14.30 Fika

15.00 Fortsättning grupparbete

16.00 Summering och avslutning

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-09-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)