Inställt! Lyrik som didaktiskt verktyg

"Lyrikens potential som ämnesdidaktiskt verktyg", det är vad Britt Farstad, Högskolan i Gävle, tillsammans med tre av sina före detta studenter – numera yrkesverksamma lärare – ska föreläsa om på vårt pedagogiska café.

Pedagogiskt café är inställt pga smittorisk av coronavirus. Vi återkommer med ett nytt datum senare!

En plus tre

— Vi ska tala om lyrik i teori och praktik, berättar Britt Farstad, PD i litteraturvetenskap och lektor i svenska språket vid Högskolan i Gävle.

”Vi” är, förutom Britt, Malin Kähäri legitimerad ämneslärare i svenska och religion på högstadiet, Shang Ali legitimerad ämneslärare i svenska och religion på gymnasiet samt Angelica Wadström legitimerad ämneslärare i Svenska och som läser in behörighet i Svenska som andraspråk.

Intresset för lyrik förenar dem.

”Lyriska lärare”

Varför vill du bjuda in till pedagogiskt kafé om lyrik som didaktiskt verktyg?

— En kurs jag lägger ner särskilt stor omsorg på är lyrikkursen som ges under ämneslärarnas andra termin i svenska. Som lärare i grund- och gymnasieskolan insåg jag tidigt värdet av det lilla formatet som lyriken erbjuder. Det gäller både språket, formen och innehållet. När man arbetar med lyrik finns utrymme för såväl lek och experiment som precision. Genom att arbeta med ett litet format kan man öva känslan för språkliga nyanser, ordens betydelse. Lyrik är ett gott verktyg där man kan träna sig i att ta makten över språket – istället för att känna sig fångad av språket och orden, berättar Britt.

— Efter många år vid HiG börjar jag se resultat av arbetet som jag vill dela med mig av. Många studenter är rädda för lyrikkursen – jag försöker visa på möjligheterna och använder min egen kärlek till lyrik som inspiration. Flera studenter under årens lopp upptäckt en ny värld och blivit intresserade av att fortsätta utveckla lyrikens potential: under examensarbetet på teoretisk väg – och senare har de fortsatt arbeta medvetet i sitt yrke som lärare i svenska.

Några av de som har fortsatt att intressera sig för lyrik är Malin, Angelica och Shang. Vilka erfarenheter har ni av att arbeta med lyrik?

— Jag har själv alltid haft ett brinnande intresse för lyrik, säger Malin, och började därför fundera kring varför genren undviks och vad följderna kan bli av detta. Jag bestämde mig då för att skriva om problematiken i mitt examensarbete. Shang har en liten annorlunda approach till lyriken:

— Under mitt första år förstod jag att det fanns ett tydligt samband mellan lyrik och språkutveckling, och bestämde mig därför att inte rädas lyriken, utan istället se den som ett redskap i min undervisning.

Angelica fyller i:

— Målet med min uppsats var att studera huruvida det är möjligt att använda sig av skönlitteratur i genrerna fantasy och science fiction som ett verktyg i lyrikundervisningen på gymnasiet.

Ämnesdidak­tiskt nätverk

Det pedagogiska caféet är bara ett sätt att utveckla svenskämnet och lärarutbildningen, förklarar Britt:

— Vi som arbetar med ämnesdidaktik i svenska vid HiG ser stora möjligheter i att knyta samman våra nuvarande studenter med tidigare studenter och andra verksamma lärare för erfarenhetsutbyte och för att utveckla den lärarutbildning vi bedriver. Under hösten 2019 har vi därför börjat bygga upp ett ämnesdidak­tiskt nätverk i regionen. Intresset för att skapa ett litteratur- och språkdidaktiskt nätverk var överraskande stort och de personer som gett återkoppling bjuder in kolleger på sina respektive arbetsplatser att delta.

Vi bjuder på kaffe och smörgås

När: 26 mars 2020
Tid: 14:30 – 16:30
Sal: 33:302

Inbjudan som PDF

Varmt välkommen med din anmälan i formuläret nedan senast den 20 mars

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)