Språkliga redskap – språklig beredskap

Varmt välkomna att ta del av Maria Rubins föreläsning.

Obs! Caféet kommer endast att streamas, mer information kommer.

Föreläsningen vid det pedagogiska caféet utgår från Marias Rubins avhandling "Språkliga redskap- språklig beredskap- en praktiknära studie om elevers ämnesspråkliga deltagande i ljuset av inkluderande undervisning".

Avhandlingen är en aktionsforskningsstudie från en skolkontext på gymnasiets yrkesinriktade vård och omsorgsprogram där majoriteten av eleverna har undervisningsspråket som sitt andraspråk. Studien följer några yrkeslärare som söker främja en språkinriktad undervisning.

Med utgångspunkt från avhandlingens resultat belyses förutsättningar för elevers deltagande i reguljär ämnesundervisning tillsammans med frågor om inkludering som centrala i en språkutvecklande undervisning.

Marias avhandling

När: 23 april 2020
Tid: 14.30-16.30

Varmt välkommen!

Kontakt

Projektkoordinator: Per Estliden
E-post:
per.estliden@hig.se

Föreläsare: Maria Rubin, Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik
Högskolan Kristianstad
E-post: maria.rubin@hkr.se


Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)