RucX Summit 2020

Nätverka tillsammans med skolpolitiker, kollegor från skolfältet samt forskare, lärare och ledare från Högskolan i Gävle.

RucX Summit är ett årligt mötesforum för skolfältets styrkedja och Högskolan där vi tillsammans får möjlighet att ta del av RucX medlemmars verksamhet samt diskutera gemensamma lösningar kring aktuella samhällsutmaningar.

När: 9 oktober
Sal: Valhall

Anmälan och program för dagen läggs ut närmare

Regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan i Gävle, RucX, är en mötesplats för skolhuvudmän och högskola i syfte att samverka kring skolutvecklingsfrågor.

Kontakt

Signhild Olsson signhild.olsson@hig.se

Göran Fransson goran.fransson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-05-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)