Sök

RucX summit 2023

Börja med barnen! Hållbar samverkan för barn och elevers hälsa, utveckling och lärande är temat för årets summit som äger rum 10 februari.

Högskolan i vinterskrud.

Välkommen med din anmälan till RucX summit 2023, RucX årliga konferensdag där medlemmar träffas. Summit utgör en arena och mötesplats för omvärldsspaning, erfarenhet- och kunskapsutbyte där aktörer inom utbildningssektorn möts med målet att på såväl kort som lång sikt bidra till ökad måluppfyllelse, stärkta utbildningsorganisationer och öka bildningsnivån i regionen. Centrala aktörer är professionella yrkesutövare och förtroendevalda.

Konferensdagen hålls i sal 21:204 (Valhall) på Högskolan i Gävle 10 februari.
Vägbeskrivning och kommunikation till Högskolan i Gävle

Program

Programmet som PDF Pdf, 224 kB.

08.30–09.00

Registrering, kaffe/te och smörgås

09.00–09.15

Rektor Ylva Fältholm och RucX hälsar välkommen

09.15–10.00

Varför god och nära vård? Peter Almgren

10.00–10.30

Förmiddagsfika med mingel

10.30–12.00

Hur möter vi alla barn och elever oavsett förutsättningar?
Per Skoglund

12.00–13.00

Lunch i högskolerestaurangen Markan

13.00–14.00

Organisatoriska mellanrummet, Mats Tyrstrup

14.00–15.00

Eftermiddagsfika med mingel samt rekflektion i grupper

15.00–15.15

RucX summerar och avslutar dagen

Peter Almgren

Den statliga utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) adresserar ett barnperspektiv på den nu pågående och omfattande omställningen till god och nära vård. Kärnan i förslagen handlar om att i Sverige ta fram och implementera ett gemensamt hälsoprogram från graviditet till vuxen ålder. Mödrahälsovård, barnhälsovård, elevhälsa, ungdomsmottagningar och övrig primärvård spelar i detta en helt central roll för att uppnå en kontinuerlig och sammanhållen hälsouppföljning under hela uppväxten. Fördjupade insatser i vården eller andra instanser ska följa naturligt och ändamålsenligt när så behövs. Utredningen beskriver också hur hela hälso- och sjukvården ska samspela för att uppnå bättre stöd och tidiga insatser vid psykisk ohälsa hos barn och unga.

Per Skoglund

Föreläsningen analyserar de senaste årens utmaningar i svensk skola, retoriken kring inkludering och vägar ur de glapp som synliggörs. Referenser görs till erfarenheter under 35 års arbete i komplexa system. Kärnan handlar om att det inte räcker att skaffa sig kapacitet med olika typer av specialister, utan snarare utveckla kapabilitet/förmåga att arbeta tillsammans för att hantera de osäkerheter som finns i vardagen kring frågan: hur möter vi alla barn och elever oavsett förutsättningar? Det är svensk skolas största utmaning!

Mats Tyrstrup

Mats är knuten till Handelshögskolan i Stockholm (och där till stiftelsen Leading Health Care). Han är docent i företagsekonomi och driver även Stockholm Center of Governance. Mats har myntat begreppet organisatoriska mellanrum. En utgångspunkt för att arbeta med kvalificerade samordningsproblem i samband med komplex samhällsutveckling. Mats har arbetat en hel del med skolan men även vården, polisen och omsorgen. I skolan har det handlat om både det kompensatoriska uppdraget och tidiga samordnade insatser. Det är kring dessa teman Mats kommer att prata under konferensen med utgångspunkt i samordningsutmaningarna.

Kontakt

Signhild Olsson, verksamhetsledare RucX

E-post: signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2023-01-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)