Sök

Webbinarier RucX summit

Webbinarium 1, kl. 13.15 – 14.15

Att organisera för en likvärdig skola
Politiker, forskare från Örebro och praktiker från Gävle och Sandviken berättar om förändringsprocesser för likvärdig skola.

Webbinarium 2, kl. 11.15 – 12.15

En förändrad bedömningspraktik kräver digitala kunskaper
Claes Westelius berättar om kursen Undervisningsdesign – hur man kan omforma analoga planeringar till digitala lösningar för morgondagens bedömning för lärande.

Webbinarium 3, kl. 11.15 – 12.15

Uppdragsutbildning för livslångt lärande – tankar och modeller
Niclas Björsell berättar om hur man skapar en intressant kurs för deltagare med skiftande bakgrund och individuella målsättningar. Under seminariet beskrivs metoder för modulärt uppbyggda kurser som riktar sig till en (delvis) heterogen grupp som ger möjlighet till egen utveckling och att tillämpa nya kunskaper i egna fallstudier.

Webbinarium 4, kl. 13.15 – 14.15

Fler vägar in i läraryrket
Många är de initiativ som nationellt har inletts för att möta lärarbristen. Arbetsintegrerad lärarutbildning är ett av dem. Här får du möte rektorer och studenter som berättar om sina erfarenheter av Högskolans satsning samt få höra hur satsningen ser ut framåt.

Webbinarium 5, kl. 13.15 – 14.15

Särskild begåvning i teori och praktik
Caroline Sims delar med sig av sin forskning om särskild begåvning. Hon berör hur styrdokumenten stödjer ett arbete i sådana frågor och hur undervisningen kan anpassas . Hon berättar även om forskningscirkelns möjligheter i utvecklingsarbetet för att inkludera även elever som kommit väldigt långt i sitt lärande och tänkande.

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-01-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)