Lärande för hållbar utveckling

Välkommen till Särskolans kompetensutvecklingsdag den 2 november 2021 via Zoom.

Dagens halva konferensdag har lärande för hållbar utveckling som tema.
Tanken är att du ska få inspiration kring mötet med elevernas frågor kring hållbarhet och tillsammans med dem utveckla handlingskompetens som bland annat innebär förmågan att diskutera och kritisk värdera olika alternativ och ta välinformerade och självständiga beslut.

Paula Richter är klimatpsykolog och föreläsningen kommer att handla om hur man kan gå från passiv konsument till aktiv medborgare och skapa handling och krismedvetenhet genom att planera och agera.

Program som PDF Pdf, 722 kB.

Program

9.00 Uppkoppling till och test av zoom

9.15 Välkommen och inledning till kompetensutvecklingsdag för särskolans personal

9.30 Utveckling av handlingskompetens: Klimat - kunskap, känslor, kraft.
- Paula Richter

10.30 Paus 15 min

10.45 Presentation av material från Globala skolan

11.15 Presentation av verksamhetens egna exempel på utmaningar och framgångsfaktorer

12.00 Slutar konferensen

Reflektion och diskussion på enheterna utifrån frågeställningar från Den globala skolan.

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-10-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)