Save the date: Skola på vetenskaplig grund

Välkommen till vår kompetensutvecklingsdag den 20 april 2020.

Den svenska förskolan och skolan ska enligt Skollagen (2011:800) vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 2019 genomförde Skolinspektionen en riktad granskning utifrån detta på ett antal skolor och skolhuvudmän.

Rapporten visade:

  • De verksamma i skolan behöver ges förutsättningar för att realisera detta i sitt arbete och sin undervisning, så att alla elever ges en god kvalitet i utbildningen.
  • Upplevelse av osäkerhet kring hur ett arbete på vetenskaplig grund bör säkras i praktiken.
  • Studier visar att skolors förutsättningar och arbete inom området behöver utvecklas.
  • Få skolor har en plan eller strategi för hur forskning och beprövad erfarenhet ska föras in kontinuerligt i verksamheten.
  • Flera rektorer och lärare ser svårigheter i att få tillgång till relevant forskning, studier och kunskapsöversikter.

Hur kan vi i ett regionalt perspektiv arbeta för att stärka upp skolfältets kunskap om relevant forskning, skapa forskning tillsammans, och bygga en så kallad forskningslitteracitet i hela skolans styrkedja? Vilka verktyg finns för att lärosäte och skolverksamhet ska kunna arbeta tillsammans för att kunna genomföra detta?

Detta kommer vi att beröra under denna kompetensutvecklingsdag.

När: 20 april 2020

Var: Högskolan i Gävle, lokal meddelas senare

Tid: Heldag

Program och anmälningsformulär läggs ut inom kort

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)