Sök

Skogen i skolan

Välkommen till LHU-nätverk Gävleborgs inspirationsdag tema skogen 15 november 2022

Höstens inspirationsdag har skogen som tema och vårt program omfattar verksamma lärare från förskolan till gymnasieskolan.

Inspirationsdagen genomförs via zoom och en zoomlänk skickas till din angivna e-postadress efter att anmälningstiden har gått ut.

Sista anmälningsdag är 10 november.

Program

Klockan 13.00-16.00

Barn som förstår naturen skyddar den
Matteo Giusti - Miljöforskare på Högskolan i Gävle

Barn utan känslomässiga band till naturen skyddar den inte. Det visar forskning från Högskolan i Gävle. – Ju mer barn identifierar sig med staden, desto mindre är de benägna att arbeta för naturen och skydda den, säger miljöforskaren Matteo Giusti. Matteo Giusti kombinerar forskning om hållbar design av städer och miljöpsykologi. Detta för att förstå hur vi ska designa städer så att människor kan känna samhörighet med naturen, och få de psykologiska värden som krävs för att skydda den.

REDE – Respekt Empati Djur Etik
är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati och respekt för djur och för sina medmänniskor. Materialet riktar sig till lärare och pedagoger och det finns i två ålderskategorier; förskolan 1- 6 år (Mini-REDE) och skolan årskurs F-5 (REDE). Det är anpassat efter läroplanen och har sin grund i forskning kring empatisk utveckling och relationen mellan människa och djur.

Naturskyddsföreningen presenterar sitt pedagogiska material kring med kopplingar till skogen.

Lära in ute, Upplandsstiftelsen
Upplandstiftelsen presenterat sin rapport ”Lära in ute på gymnasiet”. Naturen utgör en viktig arena för vardagsmotion, avkoppling, samvaro och möten mellan människor. Vi ser ökande behov av att erbjuda barn och ungdomar naturkontakt. Utomhuspedagogik och naturskoleverksamhet riktas i dagsläget nästan uteslutande mot för- och grundskolan. Skulle utomhuspedagogik kunna vara ett verktyg även i gymnasieskolan?

Naturens fantastiska skafferi
Föreläsning om de fantastiska råvaror som finns i vår svenska natur och vad vi kan använda dem till. Vårt skafferi delar med sig av recept, vår kulturhistoria och andra roliga historier.

Kontakt

Signhild Olsson signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-09-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)