Skola på vetenskaplig grund

Välkommen till kompetensutvecklingsdag den 21 september 2020 på distans via webbverktyget zoom.

Den svenska förskolan och skolan ska enligt Skollagen (2011:800) vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 2019 genomförde Skolinspektionen en riktad granskning utifrån detta på ett antal skolor och skolhuvudmän.

Rapporten visade:

  • De verksamma i skolan behöver ges förutsättningar för att realisera detta i sitt arbete och sin undervisning, så att alla elever ges en god kvalitet i utbildningen.
  • Upplevelse av osäkerhet kring hur ett arbete på vetenskaplig grund bör säkras i praktiken.
  • Studier visar att skolors förutsättningar och arbete inom området behöver utvecklas.
  • Få skolor har en plan eller strategi för hur forskning och beprövad erfarenhet ska föras in kontinuerligt i verksamheten.
  • Flera rektorer och lärare ser svårigheter i att få tillgång till relevant forskning, studier och kunskapsöversikter.

Hur kan vi i ett regionalt perspektiv arbeta för att stärka upp skolfältets kunskap om relevant forskning, skapa forskning tillsammans, och bygga en så kallad forskningslitteracitet i hela skolans styrkedja? Vilka verktyg finns för att lärosäte och skolverksamhet ska kunna arbeta tillsammans för att kunna genomföra detta?

Dessa frågor kommer att beröras under kompetensutvecklingsdagen.

Målgrupp: Samordnar nätverket för nyanländas lärande, nätverken för särskolans rektorer, nätverket för förskolan, nätverket för modersmålschefer, rektorer/bitr rektorer, förstelärare/utvecklingsledare/arbetslagsledare/processledare, skolchefer och politiker.

När: 21 september 2020
Var: På distans via webbverktyget zoom. Länkinbjudan mejlas till dig som anmäld den 17/9-2020.
Tid: 9:30-15:30

Program för dagen

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-06-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)