Uppdragsutbildning i kristider – framgångsfaktorer och utmaningar

Uppdragsutbildningsträff i Gävle 18-19 mars 2021

Varmt välkommen till en uppdragsutbildningsträff på Högskolan i Gävle, dock via webbverktyget zoom.

Förra fysiska träffen med samlingsrubriken Det livslånga lärande gick av stapeln i Malmö i mars i år precis i Corona-pandemins explosionsartade framfart i Sverige.

Utifrån detta ställer vi oss nu frågan – är det möjligt att producera och sälja uppdragsutbildningar i dessa kristider vi alla är inne i?

Vad ser vi som framgångsfaktorer och utmaningar i detta arbete för att uppnå ett livslångt lärande utan corona-paus?

Detta tänker vi att vi vill prata med dig om på denna lunch-lunch träff.

Program

Dag 1: 18 mars 2021

12:30 Zoomrummet öppnas för test av ljud och bild
13.00 Inledning, Ylva Fältholm, rektor
Presentation av deltagare
Huvudföreläsare Uppdragsutbildning i kristider
Paus
Dialoggrupper i break-out rooms
Återkoppling av dialoger
Paus – lång fika
Röster ifrån verksamheten
Sammanfattning – dag 1
17.30 Digital mingelaktivitet med quiz

Dag 2: 19 mars 2021

08:30 Introduktion till dag 2 och backspegel från gårdagen i breakout-rooms
Huvudföreläsare kring temat
Möjligheter och hinder kring lärosätenas samverkan vid uppdragsutbildning.
Paus - fika
Dialoggrupper i break-out rooms
Återkoppling av dialoger
Uppdragsutbildningsekonomi – utmaningar och framgångsfaktorer
Paus
Sammanfattning av dagarna och överlämning av stafettpinnen till annat lärosäte
12:00 Avslut av dagen

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-12-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)