Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom ämnesområdet didaktik/utbildningsvetenskap
Inom ämnesgruppen för didaktik/utbildningsvetenskap bedrivs ett flertal olika forskningsprojekt av relevans för förskola, skola och lärarutbildning.

Mer information


Skilda världar? Textaktiviteter hemma som resurs för lärande i skolan
Charlotte Engblom, universitetslektor i Svenska språket, medverkar i forskningsprojektet "Skilda världar? Textaktiviteter hemma som resurs för lärande i skolan”, 2008–2010. Projektet beskriver hur texthantering och litteracitetsutvecklande aktiviteter som äger rum utanför skolmiljön utnyttjas, eller har potential att utnyttjas, som en resurs för lärande i skolan. Projektet är förankrat i sociokulturella teorier om lärande samt i sociosemiotisk teori om multimodalt meningsskapande utifrån olika typer resurser, t.ex. textskapande verktyg som penna och papper i relation till tangentbord och mjukvara. Projektledare är Anders Björkvall, universitetslektor i svenska språket, institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté finansierar.

Mer information


Hållbar utveckling i förskolan
Statens Energimyndighet har beviljat Högskolan i Gävle stöd motsvarande 920 000 kr för genomförande av projektet Hållbar utveckling i förskolan under år 2011-2013. I detta projekt utvecklas och provas en modell för utveckling och tillämpning av förskollärares kompetens inom energi, klimat och hållbar utveckling. Metoden baseras på forskning, vidareutbildning (forskningscirkel) och en föreläsningsserie. Projektet bedöms ge ett unikt och viktigt kunskapsunderlag för Energimyndighetens uppdrag att främja medvetenhet och kunskap hos barn och ungdomar om energieffektivisering och klimatfrågor. Projektet har indirekt och på lång sikt påverkan på miljökvalitetsmålen, begränsad klimatpåverkan, frisk luft, naturlig försurning. Giftfri miljö och ingen övergödning. Det kan också komma att få indirekt påverkan på fler miljökvalitetsmål, genom att innehåller i förskollärarnas och barnens tillämningar kommer att variera.


Vetenskaplig ledare är Professor Inge Johansson
Projektledare är Fil.dr. Annika Elm Fristorp

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2015-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)