Förskolekurser i kommunen

Våra kurser bidrar till att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande.

Solros

Öka din kompetens inom viktiga områden tillsammans med dina kollegor. Kurserna riktar sig till förskolechefer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk  personal i förskolan.

Därför ska du delta

  • Öka din kompetens inom viktiga områden
  • Lär tillsammans med kollegor lokalt i kommunen
  • Använd det du lär dig direkt i din förskolevardag

Kurser

  • Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete.
  • Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet.
  • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan.
  • Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning.
  • Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Upplägg

Erbjudande av kurser inom olika områden på 7,5 högskolepoäng som  består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och verksamhetsanknutna uppgifter mellan träffarna. Kurserna fanns tidigare inom Förskolelyftet.

Fokus ligger på dokumentation, uppföljning och utvärdering, samt på att leda kvalitetsarbete men även på det centrala arbetet med barn i behov av särskilt stöd. En kurs finns i naturvetenskap och teknik, samt en med inriktning flerspråkighet och interkulturell kompetens.

Studierna genomförs på distans med några kursdagar förlagda lokalt i kommunen. Kommunen och lärosätet kommer överens om startdatum, studiefart och antal deltagare för kursen.

Intresseanmälan

Kommunala och enskilda huvudmän söker kurserna var för sig eller tillsammans genom att Huvudmannen kontaktar lärosätet och kommer överens om ett upplägg. För att delta ska du vara anställd i förskolan som förskolechef, förskollärare, barnskötare eller som annan pedagogisk personal. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Kontakt Högskolan i Gävle, RucX

Mer information hittar du på Skolverkets hemsida

Signhild Olsson, signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2018-07-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)