Sök

Uppdragsutbildning för förskollärare som undervisar i förskoleklass

Stärk din kompetens att undervisa i en eventuellt kommande 10-årig grundskola. Ansökan öppnar 15 mars 2022.

Kurser som ges på uppdrag från Skolverket höstterminen 2022:


Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp.

Ansökan

Sker via antagning.se mellan 15 mars till 19 april 2022.

Efter sista anmälningsdag kan sen anmälan vara möjlig så länge kursen är märkt med öppen för sen anmälan.

Studietakt: Kursen ges på kvartsfart med start augusti 2022.

Förkunskaper

Förskollärarexamen enligt bilaga två till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, som är anställda för undervisning i förskoleklassen.

Validering

För närvarande saknas det rättsligt stöd att ge möjlighet till validering av dina eventuella tidigare studier och erfarenheter för tillgodoräknande. Orsaken till detta är ett beslut som Universitetskanslersämbetet har fattat den 22 juni 2021. Det innebär att du behöver läsa kursen i sin helhet.

Mer information finns på Skolverkets webbplats.

Huvudmannens godkännande

Huvudmannen godkänner att sökande får delta i angiven kurs, att den sökande är anställd i förskoleklass (tills vidare eller på viss tid) av huvudman och att den sökande har en förskollärarexamen enligt bilaga två till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet.

Blanketten huvudmannens godkännande Fortbildning för förskollärare i förskoleklass HT22 Pdf, 208 kB.

Huvudmannens godkännande skannas och bifogas ansökan eller skickas till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice R 312
190 81 Rosersberg

Kontakt

Vid frågor om kursadministration: studentsupport@hig.se

Signhild Olsson, Verksamhetsledare RucX
E-post: signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-03-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)