Sök

Utbildning på uppdrag av Skolverket

Kurs med start höstterminen 2022

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass 15 hp (på uppdrag av Skolverket)

Målgrupp: Förskollärare som undervisar i förskoleklass.

Förkunskapskrav: Förskollärarexamen enligt bilaga två till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet, och är anställd för undervisning i förskoleklassen.

Kursbeskrivning: Kursen avser att ge deltagare redskap för att kunna stimulera barns intresse i förskoleklass för matematik och främja deras matematiska förmåga, samt för att förbereda barnen för övergången mellan matematikundervisningen i förskolan och skolan. Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment samt hur begreppen inom kursens olika delar har formats genom tiderna utifrån perspektivet av matematikens historia. Kursen behandlar matematiska begrepp och representationsformer som tillämpas i förskoleklassens vardag samt ämnesdidaktik för matematikinlärning och undervisningsmetodik för förskoleklass utifrån aktuella styrdokument, matematikdidaktisk forskning och beprövad erfarenhet.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans. Studietakten är kvartsfart och genomförs dagtid. Kursen startar v. 35, 2022 och avslutas v. 22, 2023.

Kurskod: MAU505

Anmälningskod: HIG-18253

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Kursplan MAU505

Kontakt

Studievägledning: lararutbildning@hig.se

Kursadministration: studentsupport@hig.se

Projektansvarig: Signhild Olsson
E-post: signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Jeanette Andersson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)