Sök

Programmeringsaktiviteter i undervisningen 2,5 hp

Högskolan erbjuder på uppdrag av Skolverket en fortsättningskurs för dig som planerar att genomföra en programmeringsaktivitet med dina elever. Du får handledning när du planerar, genomför och utvärderar aktiviteten. Du får dessutom ta del av andra deltagares erfarenheter och möjlighet att diskutera formativ bedömning.

För dig som undervisar i matematik eller teknik

Kursen är för dig som är

  • matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10
  • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
  • matematiklärare i gymnasieskolan
  • matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
  • tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 och specialskolans årskurs 8–10.

Förkunskaper

Du ska vara godkänd på kursen ”Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp”, ”Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp” eller ”Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning, 7,5 hp” eller ha motsvarande kunskaper.

Nästa kursstart vårterminen 2022

Nästa kursstart planeras till slutet av februari 2022.

Studietakt: 1/6 fart
Undervisningsform: Distans. 1-3 digitala träffar via zoom. Handledning, stöd, kommunikation och samarbete sker via digitala träffar och via vår lärplattform. Uppgifter och föreläsningar finns publicerade på lärplattformen.

Om kursen

Nu integrerar du dina kunskaper i programmering med dina skolämneskunskaper och omsätter detta i din undervisningspraktik genom att du, med utgångspunkt i didaktiska frågeställningar, planerar, utformar och tillsammans med dina elever genomför programmeringsaktiviteter i undervisningen, som du sedan analyserar och diskuterar enskilt och i grupp.

Kursplan och litteraturlista

Programmeringsaktiviteter i undervisningen 2,5 hp

Ansökan

  • Lärare kan ansöka till kursen enskilt men du ska arbeta som lärare och du behöver din rektors godkännande. Du ansöker genom att fylla i nedanstående webbformulär. Besked om plats på kursen skickas ut med e-post i mitten av februari.
Kontakt

För mer information kontakta:
Camilla Nordin, tel 026-64 87 46, e-post: camilla.nordin@hig.se

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-12-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)