Sök

Det globala klassrummet lokalt

Anordna introduktionskursen i svenska som andra språk (7,5 hp) lokalt på din skola/kommun.

Är du lärare och är intresserad av att stärka din förmåga att undervisa flerspråkiga nyanlända elever?

På uppdrag av Skolverket kan vi på Högskolan i Gävle anordna kursen Det globala klassrummet och anpassa studierna till ditt lokala behov.

Innehållet i kursen är fastslaget genom lärosätets uppdrag: Den är en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och vänder sig till alla lärare, oavsett undervisningsämne.

Omfattning är 7,5 högskolepoäng på kvartsfart

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-08-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)