Sök

Fortbildning för rektorer - Leda lärande för hållbar utveckling 7,5 hp

Utveckla din förmåga att leda skolans/förskolans arbete med hållbar utveckling.

Att leda lärande för hållbar utveckling i skolan/förskolan är ett uppdrag som vilar på skolans/förskolans ledning, dock angår lärande för hållbar utveckling alla som arbetar med barnens/elevernas utveckling till handlingskompetenta medborgare i en värld av utmaningar. Skolledaren spelar då en avgörande roll i arbetet med att skapa förutsättningar för arbetet för både personal och elever.

Fortbildningen genomförs med sex träffar där första två träffarna ligger som ett internat - lunch-lunch där deltagarna får bekanta sig med varandra och bilda basgrupper utifrån geografisk hemvist och möjlighet att stödja varandra i arbetet.

Fortbildningen har fokus på forskningens och praktikens erfarenheter av undervisnings- och lärandeprocesser i att leda lärande för hållbar utveckling i förskole- och skolverksamhet. Arbetet i kursen innebär både praktiskt genomförande av övningar i förskolans/skolans verksamhet samt professionellt erfarenhetsutbyte kopplat till kursens föreläsningar och litteratur.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till skolledare inom förskola och skola. Lärare och annan personal med ledningsuppdrag samt representanter för förvaltningsnivån kan tilldelas plats som medföljare, vilket innebär inga högskolepoäng.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan delta i fortbildningen i mån av plats, förutsatt att de uppfyller kraven om fullgjord befattningsutbildning och arbete som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion.

Krav på behörighet

Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Ansökan

Utbildningen kommer att ges hösten 2023. Utbildningen är kostnadsfri och finansieras genom Skolverket.

Mer information om Leda för hållbar utveckling

Kontakt

Signhild Olsson, Verksamhetsledare RucX
E-post: signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-05-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)