Sök

Kurserna är inställda! Lärarlyftet – en väg till ämnesbehörighet

Lärarlyftet är till för lärare som idag inte har behörighet för ämnen som de önskar undervisa i. Du kan komplettera din legitimation med fler behörigheter genom våra kurser och utbildningar. Ansökan öppnar 15 september 2022.

Kurserna är inställda!

Engelska för lärare i åk 1-3, 15 hp (1-15)

Målgrupp:
Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning:
I kursen studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning och engelsk språkdidaktik med speciellt fokus på yngre barns tillägnande av ett främmande språk. Läsning och diskussion av engelskspråkig barnlitteratur ger studenterna inblickar i delar av den engelskspråkiga kulturen och hur den kan användas i språkundervisning. Vidare ges en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer från ett kontrastivt perspektiv.
Kursinnehållet syftar i hög grad till att utveckla studenternas egna färdigheter i engelska och medvetenhet om språkets funktioner. I samtliga moment övas muntlig och skriftlig språkfärdighet genom kontinuerliga seminarieuppgifter. Vidare behandlas mer systematiskt viktiga huvuddrag i engelskans ljudsystem och meningsstruktur, särskilt med tyngdpunkt på skillnader gentemot svenskan.

Kurstid:
Ortsoberoende kurs som ges på distans, halvfart dagtid, 202303 - 202322

Kurskod: ENU510

Anmälningskod: 22519

Anmälan
Sker direkt via Antagning.se
Kursplan ENU510

Kontakt
För frågor kontakta studentsupport på e-post: studentsupport@hig.se

Engelska för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30)

Målgrupp:
Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning:
Kursen ger en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer med speciellt fokus på kontrastiva aspekter. Dessa teoretiska kunskaper kopplas till studentens egna språkproduktion, både skriftlig och muntlig. Studenten lär sig känna igen vanliga fel i elevers språkproduktion på engelska och utvecklar den egna språkfärdigheten.

Kursen utvecklar studenternas kommunikativa färdigheter på engelska och deras kompetens som blivande lärare i årskurs 4-6. Detta sker genom att studera teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Det engelska språkets spridning i världen studeras och kursen även tar upp frågor om identitet och kultur. Kursen behandlar materialval samt planering av undervisning och bedömning och betygsättning. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. I samtliga moment problematiseras innehållet i förhållande till ämnesdidaktiska frågeställningar. De kommunikativa färdigheterna tränas ytterligare genom att studenterna skriver och redigerar ett antal uppsatser och redovisar muntliga uppgifter på seminarier. Studenterna får också träning i att ge och ta konstruktiv kritik.

Kurstid:
Ortsoberoende kurs som ges på distans, halvfart dagtid, 202303 - 202402

Kurskod: ENU511

Anmälningskod: 22520

Anmälan
Sker direkt via Antagning.se
Kursplan ENU511

Kontakt
För frågor kontakta studentsupport på e-post: studentsupport@hig.se

Ansökan

Ansök till kurserna via antagning.se

Efter sista anmälningsdag 17 oktober är sen anmälan möjlig att göra så länge kursen är märkt med öppen för sen anmälan på Antagning.se.

Ansökan öppnar 15 september via antagning.se

Vid fler sökande än platser sker urvalet genom lottning.

Förkunskaper

Det är viktigt att du har rätt förkunskaper och rätt behörighetsgivande examen till respektive kurs du ämnar söka för att du ska få utökad behörighet efter avslutad kurs. Kontrollera noggrant målgruppsformuleringen och förkunskapskrav på respektive kurs. Se även Skolverkets webbplats, här hittar du alltid den senaste informationen om förutsättningarna för Lärarlyftet.

Validering för tillgodoräknande

Regeringen har fattat beslut om ändring i förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. Förändringen trädde i kraft 3 maj 2022 och ger Högskolan i Gävle rättsligt stöd för att tillämpa validering för tillgodoräknande inom ramen för Lärarlyftet för utbildningar som startar våren 2023.

Deltagare i kurser inom Lärarlyftet som erbjuds vid Högskolan i Gävle har rätt att begära validering av befintlig kompetens. Det kan till exempel gälla kompetens genom tidigare studier eller kunskaper som man förvärvat på annat sätt, till exempel genom arbete.

Ansökan om validering mot respektive kursmål görs först när du är antagen till en kurs inom Lärarlyftet och har fått ett antagningsbesked. En bedömning genomförs utifrån inskickad dokumentation av erfarenheter och kunskaper och därefter kan både skriftlig och muntlig prövning ske. Visar bedömningen att något/några kursmål är uppfyllda kan man fritas från deltagande i dessa moment i kursen. När kursen inrapporteras, är du sedan godkänd på hela kursen och kan därmed ansöka om utökad behörighet genom Skolverket.

Utförlig information och ansökningsformulär om hur du ska förfara för att ansöka om validering kommer att skickas till alla som blir antagna på respektive kurs.

Huvudmannens godkännande

Dessa utbildningar är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av lärare, samt fritidspedagoger eller motsvarande, enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare, och som har huvudmannens godkännande.

Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker.

Blanketten huvudmannens godkännande Lärarlyftet VT23Pdf, 188 kB. Pdf, 218 kB.

Blanketten huvudmannens godkännande Waldorf Lärarlyftet VT23Pdf, 79 kB. Pdf, 194 kB.

Du kan också skicka in blanketten separat till:

Postnord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
R 312
190 81 Rosersberg

Delta får även lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Banner för dekoration. Innehåller texten: Säkra behörigheten med Lärarlyftet
Kontakt

Information om pågående lärarlyftskurser och tidigare terminer
Kontakta kursadministration: studentsupport@hig.se

Lars Krantz
E-post: lars.krantz@hig.se


Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)