Lärarlyftet ht 2019

Här presenteras kursutbudet för höstterminen 2019

NO/Teknik för lärare åk 1-3, 15 hp (1-15 hp). Ingår i Lärarlyftet II


Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 1-3

Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 1-3 och undervisar i åk 1-3 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav:
Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning:
Kursen ges på distans med 4 träffar under höstterminen i Gävle. Vid träffarna genomför vi tillsammans laborationer, övningar, exkursioner och seminarier. Mellan träffarna får du uppgifter som kan vara uppföljning av en träff, samt förberedande inför kommande träff.

Studierna bedrivs på halvfart. Under kursens gång ges du möjlighet att återknyta kursens innehåll till din undervisning, men även bidra till utbytet av erfarenheter mellan kursens deltagare.

Ämnesinnehållet i respektive ämne, biologi, fysik, kemi och teknik, är kopplat till undervisning i åk 1-3 och integreras med ämnesdidaktisk kunskap. Kursinnehållet delas lika mellan de ingående ämnena både i form av ämnesspecifika delar (c:a 3 hp/ämne) och en ämnesgemensam del.

Under kursen behandlas naturvetenskap och teknik utifrån elevnära exempel hämtade från vardag och samhälle. Naturvetenskapens och teknikens karaktär problematiseras. Det naturvetenskapliga och tekniska innehållet relateras till olika didaktiska angreppssätt och arbetssätt, till exempel utifrån ett språkligt fokus, samt det innehåll som beskrivs i Lgr11.

Kollegialt lärande som en metod för att utveckla undervisningen kommer att behandlas. Dessutom ingår att, med ämnesdidaktisk forskning som utgångspunkt, planera, genomföra och utvärdera egen undervisning i naturvetenskap och teknik. Olika typer av bedömning, med särskilt fokus på formativ bedömning och reflektion över den egna undervisningen ingår. I kursen behandlas även olika uttrycksformer för att kommunicera naturvetenskap och teknik.

Kurstid: Kursen startar v 35 2019 och avslutas höstterminen 2019. Studietakten är halvfart.

Kursen ges på distans med 4 träffar i Gävle. Datum för de campusförlagda träffarna meddelas senare.

Kurskod: NIU505

Anmälningskod: 

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Kontakt

Kursansvarig: Jan Grenholm, jan.grenholm@hig.se
Akademisekreterare: Maria Modée, maria.modee@hig.se
Studievägledning: Satu Moberg, satu.moberg@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2019-04-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)