Lärarlyftet ht 2020

Här presenteras kursutbudet för höstterminen 2020

Naturorienterade ämnen och teknik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i lärarlyftet

Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 4-6
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 4-6 och undervisar i åk 4-6 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: I kursen integreras ämnesteori och ämnesdidaktik. Det innebär att ämnesteori och ämnesdidaktik läses parallellt utifrån respektive ämnesinnehåll. Fokus ligger på att fördjupa kunskaper om centrala ämnesbegrepp och samband inom biologi, kemi, fysik och teknik samtidigt som det ämnesdidaktiska perspektivet behandlas. Ämnesinnehållet i respektive ämne är kopplat till grundskolans läroplan för åk 4-6.

Kurstid: Kursen går över tre terminer med 1/3 studietakt, startar v. 36, 2020 och avslutas v. 2, 2022.

Kursen ges på distans med 4 träffar i Gävle. Datum för de campusförlagda träffarna meddelas senare.

Kurskod: NIU504

Anmälningskod: 18143

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Studievägledning: lararutbildning@hig.se

Kursadministration: studentsupport@hig.se

Engelska för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i lärarlyftet

Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för minst åk 7-9 och undervisar i åk 7-9 i detta ämne utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: Studenternas kommunikativa färdigheter i engelska och deras kompetens som blivande lärare i årskurs 7-9 utvecklas. Detta sker genom att studera teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Det engelska språkets spridning i världen studeras och frågor om identitet och kultur tas upp i litteraturmomenten. Materialval samt planering av undervisning, bedömning och betygsättning behandlas. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. De kommunikativa färdigheterna tränas ytterligare genom skriftliga och muntliga uppgifter. Studenterna tränas också i att ge och ta konstruktiv kritik.

Kurstid: Kursen ges på heldistans och genomförs på ordinarie terminstid, startar v. 36, 2020 och avslutas v. 2, 2022. Studietakten är halvfart.

Kurskod: ENU507

Anmälningskod: 12514

Anmälan sker direkt via Antagning.se

Studievägledning: lararutbildning@hig.se

Kursadministration: studentsupport@hig.se

Kontakt

Projektansvarig: Signhild Olsson
E-post: signhild.olsson@hig.se
Telefon: 070-426 68 80

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)