Sök

Lärarlyftet vt 2023

Här presenteras kursutbudet för vårterminen 2023

Engelska för lärare i åk 1-3, 15 hp (1-15), Ingår i lärarlyftet.

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1–3 utan att vara ämnesbehörig. 

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: I kursen studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning och engelsk språkdidaktik med speciellt fokus på yngre barns tillägnande av ett främmande språk. Läsning och diskussion av engelskspråkig barnlitteratur ger studenterna inblickar i delar av den engelskspråkiga kulturen och hur den kan användas i språkundervisning. Vidare ges en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer från ett kontrastivt perspektiv.
Kursinnehållet syftar i hög grad till att utveckla studenternas egna färdigheter i engelska och medvetenhet om språkets funktioner. I samtliga moment övas muntlig och skriftlig språkfärdighet genom kontinuerliga seminarieuppgifter. Vidare behandlas mer systematiskt viktiga huvuddrag i engelskans ljudsystem och meningsstruktur, särskilt med tyngdpunkt på skillnader gentemot svenskan.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans, halvfart dagtid, 202303 - 202322

Kurskod: ENU510

Anmälningskod: 22519

Klicka här för anmälan på Antagning.se

Kursplan ENU510

För frågor kontakta: studentsupport@hig.se

Engelska för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30), Ingår i lärarlyftet.

Målgrupp: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4–6 utan att vara ämnesbehörig.

Förkunskapskrav: Behörig att söka är den som har lärarexamen enligt ovan.

Kursbeskrivning: Kursen ger en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer med speciellt fokus på kontrastiva aspekter. Dessa teoretiska kunskaper kopplas till studentens egna språkproduktion, både skriftlig och muntlig. Studenten lär sig känna igen vanliga fel i elevers språkproduktion på engelska och utvecklar den egna språkfärdigheten.

Kursen utvecklar studenternas kommunikativa färdigheter på engelska och deras kompetens som blivande lärare i årskurs 4-6. Detta sker genom att studera teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Det engelska språkets spridning i världen studeras och kursen även tar upp frågor om identitet och kultur. Kursen behandlar materialval samt planering av undervisning och bedömning och betygsättning. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. I samtliga moment problematiseras innehållet i förhållande till ämnesdidaktiska frågeställningar. De kommunikativa färdigheterna tränas ytterligare genom att studenterna skriver och redigerar ett antal uppsatser och redovisar muntliga uppgifter på seminarier. Studenterna får också träning i att ge och ta konstruktiv kritik.

Kurstid: Ortsoberoende kurs som ges på distans, halvfart dagtid, 202303 - 202402

Kurskod: ENU511

Anmälningskod: 22520

Klicka här för anmälan på Antagning.se.

Kursplan ENU511

För frågor kontakta: studentsupport@hig.se

Kontakt

Lars Krantz
E-post: lars.krantz@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)