Nätverk

En arena för erfarenhetsutbyte, samverkan och möjligheter till nyttiggörande av forskning ur ett regionalt perspektiv.

Inom RucX-samverkan finns för närvarande flera nätverk för verksamhet inom förskola och skola.

Möten 2020

Pedagogiskt café

Vill Du diskutera pedagogiska frågor med kollegor och forskare? Vilka andra har redan prövat det jag själv vill pröva? Vad är deras erfarenheter och hur kan man göra och tänka? Dessa och andra frågor ryms inom ramen för de Pedagogiska Caféer som anordnas vid Högskolan i Gävle.

Pedagogiskt Café vänder sig till yrkesverksamma i förskola, skola, och fritidshem samt till lärarstudenter. Caféerna utgör en mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och praktiskt laborerande kring såväl viktiga och aktuella teman som teman som ofta inte har en så framträdande position i de pedagogiska samtalen.

Tre till fyra gånger per termin kommer caféer att anordnas med olika tematiskt innehåll. Pedagogiskt Café kan genomföras på olika platser i länet och live-streaming kan förekomma.

Har du förslag på teman eller själv vill vara delaktig i att dela med dig av erfarenheter, kontakta signhild.olsson@hig.se

Pedagogiskt Café arrangeras av Högskolan i Gävle i samverkan med skolhuvudmän i region Gävleborg, TeknikerJakten och och Digital Learning Lab vid Högskolan i Gävle.

Mer info om vårens caféer

Fritidshemmet i fokus

Det regionala nätverket, Fritidshem i fokus, startades i maj 2016 på uppdrag av RucX styrelse. Nätverket träffas två gånger per termin. I nätverket deltar en rektor och en fritidspedagog från respektive samverkanskommuner. Syftet med nätverket är att vara en arena för erfarenhetsutbyte kommunerna emellan men även en mötesplats för fältet och forskare/lärare vid Högskolan i Gävle.  Mötena förläggs till den kommun som ansvarar för mötesinnehåll. Rastaktiviteter och systematiskt kvalitetsarbete är några områden som diskuterats.

Mötesdatum:

  • Fredagen den 13 mars 2020, kl. 09:00-12:00, sal 91:208 Högskolan i Gävle
  • Fredagen den 29 maj 2020, kl. 09:00-12:00, Söderhamn
  • Fredagen den 18 september 2020, kl. 09:00-12:00
  • Fredagen den 20 november 2020, kl. 09:00-12:00
Förskolenätverket

Förskolenätverket är en utveckling av en forskarcirkel för förskolan som bedrevs för ett antal år sedan via Högskolan i Gävle. Nätverket temasätter varje möte och väljer värd för möte. Alla möten är förlagda på Högskolan i Gävle.

Mötesdatum:

  • Måndagen den 14 september 2020, kl. 13:00-16:00, sal 31:321
  • Måndagen den 16 november 2020, kl. 13:00-16:00, sal 31:321
Särskoleverksamhet i fokus

Nätverket startade våren 2017 med syftet att samverka i frågor utifrån uppdraget att möta barn i särskolan. Ingång till forskarvärlden/forskning kring särskolan och villkor för särskolan ger möjlighet till dialog i nätverket. Högskolan står som värd för nätverket.

Mötesdatum:

  • Måndagen den 21 september 2020, kl. 9:00-14:30, sal 31:322, Högskolan i Gävle
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)