Herobild

Om RucX

RucX verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan likvärdiga parter, och är ett formaliserat nätverk mellan Högskolan och kommunerna i regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning. RucX ska erbjuda en mötesplats för medarbetare inom
förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare, skolledare
och forskare. 

Centrala verksamhetsområden

Skolutveckling

Åtgärder i form av kurser och utvecklingsprojekt som svarar mot definierade utvecklingsbehov inom utbildningsväsendet i regionen.
RucX har i sammanhanget en viktig funktion som informatör, inspiratör
och samordnare.

Lärarutbildning

Erbjuda mötesplatser för lärarutbildare på fältet och på Högskolan. Utbildning av lokala lärarutbildare. I övrigt verka för att utveckla partnerskapet mellan skolväsendet lokalt och lärarutbildningen. Samverkanskommunerna och Högskolan i Gävle har ett gemensamt ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Forskning

Främja kontakterna mellan skolpraktik och forskning, liksom mellan utvecklingsprojekt och forskning. Inspirera, stimulera och möjliggöra för lärare på fältet samt chefer inom förskola och skola att ta del av och bedriva praxisnära forskning.

Organisation

Högskolan är RucX organisatoriska och juridiska hemvist. Kansliet är placerat inom akademin för utbildning och ekonomi (AUE).

RucX leds av en styrelse, som till sitt förfogande har ett kansli bestående av en verksamhetsledare, verksamhetsutvecklare och en administratör.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår.

Styrelsen ansvarar för:

  • Att upprätta verksamhetsplan och handlingsplan för verksamheten
   • Att följa upp och utvärdera RucX arbete, som det beskrivs i verksamhetsplan och handlingsplan
    • Att samordna och rapportera till Rektor
    RucX styrelse

    Ordförande: Åsa Unger

    Arbetsutskott: Åsa Unger, Inger Norman, Katarina Ivarsson, Signhild Olsson, Katarina Löf, Camilla Niss och Katarina Florin

    Styrelsen Ordinarie ledamöter:
    Kajsa Mellner Daxberg Bollnäs kommun
    Ola Johansson Ockelbo kommun
    Inger Norman Sandvikens kommun
    Ingela Rauhala Hudiksvalls kommun
    Tomas Hartikainen Gävle kommun
    Katarina Ivarsson Hofors kommun 
    Thomas Winqvist Hälsinglands Utbildningsförbund
    Eva Fors Nordanstigs kommun
    Per-Anders Olsson Älvkarleby kommun
    Åsa Unger Söderhamns kommun
    Carina Bryngelsson Ljusdals kommun
    Christer Andersson Ovanåkers kommun

    Adjungerande ledamöter:

    Fackförbund
    Anna Söderlund, Lärarförbundet
    Karin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund

    Högskolan i Gävle
    Camilla Niss, Akademichef AUE
    Anna Eriksson, Utbildningsledare lärarutbildningen
    Katarina Florin, Utbildningsledare lärarutbildningen
    Ingrid Nordqvist, Utbildningsledare lärarutbildningen
    Britt-Marie Sandin Andersson, Utbildningsledare VFU
    Göran Fransson, Professor Utbildningsvetenskap
    Jonas Boustedt, Avdelningschef ATM
    Josefine Westberg Jacobson, avdelningschef AHA

    Friskolerepresentant
    Göran Larsson, Prolympia

    Region Gävleborg
    Thomas Lundberg, kompetensstrateg
    Linda Källgren, Projektledare

    Specialpedagogiska skolmyndigheten
    Elisabeth Svens

    Sammanträdesdatum 2020

    RucX styrelsemöten, Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle
    14/2 kl. 09:00-12:00
    8/5 kl. 09:00-12:00
    25/9 kl. 09:00-12:00
    27/11 kl. 09:00-12:00

    RucX arbetsutskottsmöten, 31:321, Högskolan i Gävle
    28/1 kl. 09:00-12:00
    24/4 kl. 09:00-12:00
    8/9 kl. 09:00-12:00
    12/11 kl. 09:00-12:00

    RucX styrelseprotokoll

    Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-12
    Högskolan i Gävle
    www.hig.se
    Box 801 76 GÄVLE
    026-64 85 00 (växel)