Gå till eugreenalliance
Sök

Om RucX

RucX verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan likvärdiga parter, och är ett formaliserat nätverk mellan Högskolan och kommunerna i regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning. RucX ska erbjuda en mötesplats för medarbetare inom
förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare, skolledare och forskare. 

Högskolan är RucX organisatoriska och juridiska hemvist. Kansliet är placerat inom akademin för utbildning och ekonomi (AUE).

RucX leds av en styrelse, som till sitt förfogande har ett kansli bestående av en verksamhetsledare, verksamhetsutvecklare och en administratör.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår.

Styrelsen ansvarar för:

  • Att upprätta verksamhetsplan och handlingsplan för verksamheten
  • Att följa upp och utvärdera RucX arbete, som det beskrivs i verksamhetsplan och handlingsplan
  • Att samordna och rapportera till Rektor
Aktivitetsplan
RucX styrelse

Ordförande: Ylva Appelgren

Arbetsutskott: Tomas Hartikainen, Ylva Appelgren, Signhild Olsson, Susanne Greés, Annika Strömberg, Daniel Pettersson och Katarina Florin

Styrelsen Ordinarie ledamöter:
Lena Hanberg, Bollnäs kommun
Malin Larsson, Ockelbo kommun
Minna Holmqvist, Sandvikens kommun
Annika Gabrielsson, Hudiksvalls kommun
Tomas Hartikainen, Gävle kommun
Ylva Appelgren, Hofors kommun
Thomas Winqvist, Hälsinglands Utbildningsförbund
Thomas Larsson, Nordanstigs kommun
Per-Anders Olsson, Älvkarleby kommun
Tobias Winterliv, Söderhamns kommun
Bodil Grahn, Ljusdals kommun
Vakant, Ovanåkers kommun

Adjungerande ledamöter:

Fackförbund
Anna Söderlund, Sveriges Lärare

Högskolan i Gävle
Signhild Olsson, Verksamhetsledare RucX
Susanne Greés, Verksamhetsutvecklare RucX
Ann-Charlotte Wikström, Administratör RucX
Annika Strömberg, Akademichef AUE
Daniel Pettersson, Professor, Vetenskaplig ledare för ULF-verksamheten
Anna Eriksson, Utbildningsledare lärarutbildningen
Katarina Florin, Utbildningsledare lärarutbildningen
Ingrid Nordqvist, Utbildningsledare lärarutbildningen
Wenche Mörck Riekki, Utbildningsledare VFU
Johan Liljestrand, Utbildningsledare Master- och magisterprogrammet i utbildningsvetenskap
Mikael Cronhjort, Avdelningschef ATM, Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap
Tove Bylund Grenklo, Universitetslektor AHA

Friskolerepresentant
Anna Giljam Nilsson, Realgymnasiet

Region Gävleborg
Sofia Isaksson, kompetensstrateg

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Johanna Edman Olsson

Sammanträdesdatum 2024

RucX styrelsemöten
16/2 kl. 09.00–12.00 via teams
26/4 kl. 09.00–12.00 Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle
20/9 kl. 09.00–12.00 via teams
29/11 kl. 09.00–12.00 Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle

RucX arbetsutskottsmöten
19/1 kl. 09.00–12.00 via teams
12/4 kl. 09.00–12.00 via teams
6/9 kl. 09.00–12.00 via teams
15/11 kl. 09.00–12.00 via teams

RucX styrelseprotokoll

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Sara Perttunen Sundberg Sidan uppdaterades: 2024-02-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)