Sök

Om RucX

RucX verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan likvärdiga parter, och är ett formaliserat nätverk mellan Högskolan och kommunerna i regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning. RucX ska erbjuda en mötesplats för medarbetare inom
förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare, skolledare
och forskare. 

Högskolan är RucX organisatoriska och juridiska hemvist. Kansliet är placerat inom akademin för utbildning och ekonomi (AUE).

RucX leds av en styrelse, som till sitt förfogande har ett kansli bestående av en verksamhetsledare, verksamhetsutvecklare och en administratör.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår.

Styrelsen ansvarar för:

  • Att upprätta verksamhetsplan och handlingsplan för verksamheten
  • Att följa upp och utvärdera RucX arbete, som det beskrivs i verksamhetsplan och handlingsplan
  • Att samordna och rapportera till Rektor
RucX styrelse

Ordförande: Thomas Hartikainen

Arbetsutskott: Thomas Hartikainen, Carina Bryngelsson, Signhild Olsson, Camilla Niss och Katarina Florin

Styrelsen Ordinarie ledamöter:
Berit Öhrn Bollnäs kommun
Malin Larsson Ockelbo kommun
Minna Holmqvist Sandvikens kommun
Tobias Winterliv Hudiksvalls kommun
Tomas Hartikainen Gävle kommun
Ylva Appelgren Hofors kommun 
Thomas Winqvist Hälsinglands Utbildningsförbund
Thomas Larsson Nordanstigs kommun
Per-Anders Olsson Älvkarleby kommun
Pernilla Lund Söderhamns kommun
Carina Bryngelsson Ljusdals kommun
Christer Andersson Ovanåkers kommun

Adjungerande ledamöter:

Fackförbund
Anna Söderlund, Lärarförbundet
Chrisian Jensen, Lärarnas Riksförbund

Högskolan i Gävle
Camilla Niss, Akademichef AUE
Daniel Pettersson, Professor, ULF-ansvarig
Anna Eriksson, Utbildningsledare lärarutbildningen
Katarina Florin, Utbildningsledare lärarutbildningen
Ingrid Nordqvist, Utbildningsledare lärarutbildningen
Maryam Bourbour, Utbildningsledare VFU
Mikael Cronhjort, Universitetslektor ATM
Tove Bylund Grenklo, Universitetslektor AHA

Friskolerepresentant
Vakant

Region Gävleborg
Thomas Lundberg, kompetensstrateg

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Susanne Wennberg

Sammanträdesdatum 2022

RucX styrelsemöten
11/2 kl. 09:00-12:00 via zoom
29/4 kl. 09:00-12:00 Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle
23/9 kl. 09:00-12:00 via zoom
25/11 kl. 09:00-12:00 via zoom

RucX arbetsutskottsmöten
21/1 kl. 09:00-12:00 via zoom
8/4 kl. 09:00-12:00 via zoom
2/9 kl. 09:00-12:00 via zoom
10/11 kl. 09:00-12:00 via zoom

RucX styrelseprotokoll

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-10-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)