Herobild

Om RucX

RucX verksamhet bygger på ett nära och förtroendefullt samarbete mellan likvärdiga parter, och är ett formaliserat nätverk mellan Högskolan och kommunerna i regionen för samverkan kring skolutveckling, lärarutbildning och forskning. RucX ska erbjuda en mötesplats för medarbetare inom
förskole- och skolverksamhet, lärarutbildare, skolledare
och forskare. 

Centrala verksamhetsområden

Skolutveckling

Åtgärder i form av kurser och utvecklingsprojekt som svarar mot definierade utvecklingsbehov inom utbildningsväsendet i regionen.
RucX har i sammanhanget en viktig funktion som informatör, inspiratör
och samordnare.

Lärarutbildning

Erbjuda mötesplatser för lärarutbildare på fältet och på Högskolan. Utbildning av lokala lärarutbildare. I övrigt verka för att utveckla partnerskapet mellan skolväsendet lokalt och lärarutbildningen. Samverkanskommunerna och Högskolan i Gävle har ett gemensamt ansvar för den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU.

Forskning

Främja kontakterna mellan skolpraktik och forskning, liksom mellan utvecklingsprojekt och forskning. Inspirera, stimulera och möjliggöra för lärare på fältet samt chefer inom förskola och skola att ta del av och bedriva praxisnära forskning.

Organisation

Högskolan är RucX organisatoriska och juridiska hemvist. Kansliet är placerat inom akademin för utbildning och ekonomi (AUE).

RucX leds av en styrelse, som till sitt förfogande har ett kansli bestående av en verksamhetsledare, verksamhetsutvecklare och en administratör.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per kalenderår.

Styrelsen ansvarar för:

  • Att upprätta verksamhetsplan och handlingsplan för verksamheten
  • Att följa upp och utvärdera RucX arbete, som det beskrivs i verksamhetsplan och handlingsplan
  • Att samordna och rapportera till Rektor
RucX styrelse

Ordförande: Åsa Unger

Arbetsutskott: Åsa Unger, Inger Norman, Katarina Ivarsson, Signhild Olsson, Katarina Löf, Camilla Niss och Katarina Florin

Styrelsen Ordinarie ledamöter:
Berit Öhrn Bollnäs kommun
Ola Johansson Ockelbo kommun
Inger Norman Sandvikens kommun
Ingela Rauhala Hudiksvalls kommun
Tomas Hartikainen Gävle kommun
Katarina Ivarsson Hofors kommun 
Thomas Winqvist Hälsinglands Utbildningsförbund
Thomas Larsson Nordanstigs kommun
Per-Anders Olsson Älvkarleby kommun
Åsa Unger Söderhamns kommun
Carina Bryngelsson Ljusdals kommun
Christer Andersson Ovanåkers kommun

Adjungerande ledamöter:

Fackförbund
Anna Söderlund, Lärarförbundet
Karin Ahlgren, Lärarnas Riksförbund

Högskolan i Gävle
Camilla Niss, Akademichef AUE
Anna Eriksson, Utbildningsledare lärarutbildningen
Katarina Florin, Utbildningsledare lärarutbildningen
Ingrid Nordqvist, Utbildningsledare lärarutbildningen
Britt-Marie Sandin Andersson, Utbildningsledare VFU
Göran Fransson, Professor Utbildningsvetenskap
Jonas Boustedt, Avdelningschef ATM
Lisbeth Porskrog Kristiansen, Professor Vårdvetenskap

Friskolerepresentant
Göran Larsson, Prolympia
Maria Edring, Göranssonska skolan

Region Gävleborg
Thomas Lundberg, kompetensstrateg
Linda Källgren, Projektledare

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Susanne Wennberg

Sammanträdesdatum 2020

RucX styrelsemöten, Krusenstjernasalen, Högskolan i Gävle
14/2 kl. 09:00-12:00
8/5 kl. 09:00-12:00
25/9 kl. 09:00-12:00
27/11 kl. 09:00-12:00

RucX arbetsutskottsmöten, 31:321, Högskolan i Gävle
28/1 kl. 09:00-12:00
24/4 kl. 09:00-12:00
8/9 kl. 09:00-12:00
12/11 kl. 09:00-12:00

RucX styrelseprotokoll

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-08-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)