ULF-samverkan

ULF - Utveckling, Lärande, Forskning - är en nationell försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Försöksverksamheten involverar i princip samtliga lärosäten i Sverige och Högskolan i Gävle ingår i den så kallade ”Uppsala-noden” tillsammans med Uppsala universitet (ansvarigt lärosäte), Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Kungliga Musikhögskolan, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Malmö universitet.

Syfte

Arbetet pågår under perioden 2017-2021 och det övergripande syftet är att bidra till att ytterligare stärka den vetenskapliga grunden för verksamheterna i skola och förskola samt i lärar- och förskollärarutbildningarna.

Mål

Målet med försöksverksamheten är att bygga långsiktigt hållbara strukturer och kulturer för praktiknära forskning som bedrivs i samverkan mellan skolhuvudmän och forskare. I försöksverksamheten skall olika modeller utvecklas, prövas och utvärderas. Det innebär att möjligheter skapas för nytänkande och att pröva otraditionella former för samverkan. Hur det praktiskt skall gå tillväga kommer att regleras genom avtal mellan skolhuvudmän och Högskolan i Gävle. 

Vid högskolan i Gävle förs samtal kring ULF-samverkan inom ramen för Regionalt Utvecklings Centrum i X-län (RucX) och den samverkan som där sker med kommunerna i regionen.

Kontakt

Verksamhetsutvecklare RucX:
Signhild Olsson, signhild.olsson@hig.se

Forskningsledaren för området Utbildningsvetenskap:
Göran Fransson, goran.fransson@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-02-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)