Sök

Seminarium 3, Bedömning av elevtexter

Välkommen 19 maj klockan 14.30-16.00

Att bedöma och stödja varje elevs individuella språkutveckling är en av de mest komplexa delarna av vårt uppdrag. Vi behöver flera olika bedömningsverktyg i vår repertoar och möjligheter att diskutera bedömningar med ämneskollegor. I det här seminariet tittar vi närmare på ett av dessa bedömningsverktyg, en så kallad performansanalys. Vi går igenom hur man gör en performansanalys utifrån Skolverkets rekommendationer och tittar särskilt på olika typer av variation i elevtexter och vad de säger om elevens språkliga kompetens. I seminariet ingår en workshop då vi granskar en exempeltext tillsammans och diskuterar dels hur texten kan bedömas, dels hur elevens vidare språkutveckling skulle kunna stödjas.

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2022-02-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)