Uppsatser om Gävleborg

Är du företagare eller jobbar inom offentlig sektor? Söker du lösningar eller svar på problem som skulle kunna göra att din verksamhet börjar fungera bättre, bli mer effektiv eller mer lönsam? Kanske har någon av våra studenter redan belyst ämnet eller problemet i en uppsats. Här kan du ta del av uppsatser som har skrivits vid Högskolan i Gävle och som har anknytning till Gävleborgs län.

Studentarbeten om Gävleborgs län

Gävleborgs län omfattar nio kommuner, cirka 300 000 invånare och ungefär 20 000 registrerade organisationer. Högskolan i Gävle har 16 000 registrerade studenter.

Under sin studietid besöker, undersöker och intervjuar våra studenter företag, offentlig verksamhet, ideella organisationer och privatpersoner. Många gånger blir resultatet av mötet mellan akademi och samhälle även examensarbeten. Studenter behandlar regionens utmaningar i uppsatser där man resonerar, analyserar, och kommer med nya förslag och lösningar.

Ett urval uppsatser som berör olika kommuner i Gävleborgs län

Sök uppsatser med koppling till länet eller kommun i Gävleborgs län

Här kan du hitta uppsatser som har länets eller kommunens namn i titel, nyckelord eller fritext. Länkarna leder dig vidare till uppsatser registrerade i DiVA, Högskolans publikationsdatabas, där kan du ändra sökningen enligt ditt önskemål.

Bild på hundspann i Hamra, Hälsingland

Foto: Jonas Lundin

Sök uppsatser efter ämnesområde med koppling till Gävleborgs län

Högskolan i Gävle erbjuder olika utbildningsprogram och har i dagsläget 16 000 studenter registrerade vid lärosätet.

Vi har här nedan formulerat en sökfråga till högskolans publikationsdatabas som leder till uppsatser skrivna inom respektive ämnesområde.

Om konceptet

Samverkansmodellen vilar på att lyfta upp examensarbetets regionala samhällsnytta. Studentuppsatser med geografisk relevans som belyser länets utmaningar förväntas att bidra till en ökad innovation och kompetensförsörjning.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2019-10-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)